Pseudo-Bucculatrix

Stigmella ulmivora

Normaliter eet een minerende larve niet alleen recht voor zich uit, maar beweegt de kop ook opzij, zodat een min of meer brede gang ontstaat. Bij sommige soorten is de gang vrij nauw, maar altijd breed genoeg om de groei van de larve op te vangen.

De larve op deze foto is er van meet af aan niet in geslaagd om voldoende ruimte te creeren om zijn kop naar opzij te bewegen. Hij kan alleen recht naar voren eten. Daardoor is hij wel gegroeid, maar de gang is niet verbreed. Om het toenemende lichaamsvolume op te vangen is de larve ongewoon lang en slank geworden, en lijkt daardoor op een Bucculatrix-larve. De geringe grootte van het mijntje versterkt de gelijkenis nog - groter zal het ook niet worden, de larve is ten dode gedoemd.

Bestuderen van de larva maakte duidelijk dat het een Stigmella betrof, en de combinatie van waardplant en larve-kleur geven de definitieve determinatie. Of dit een zeldzaam verschijnsel betreft is moeilijk te zeggen; ik heb het meermalen gezien, maar de mijntjes zijn erg onopvallend door hun geringe grootte.

Stigmella ulmivora

Normally a mining larva doesn't only eat the tissue right in front: it also eats with its head a bit to the side, causing the corridor to become wider than the larva itself. In some species the corridor may remain quite narrow, but it always widens sufficiently to make place for the growing larva.

The larva on this picture from the start on was unable the move its head sufficiently to the side to create the necessary space. It only can eat right in front. It has grown, but the corridor hasn't widenend. To accomodate the increase in volume the body has lengthened unnaturally, giving it the aspect of a Bucculatrix larva. The similarity is enhanced by the small size of the mine. It will not become much larger: the larvae is doomed to be squeezed to deah.

An investigatio of the larva established it to be a Stigmella, and the combination of hostplant and body colour enabled a definite identification. It is difficult to tell if this is a rare phenomenon. I have seen it some times, but their small size makes the mines very inconspicuous.

Ulmus minor, Duin en Kruidberg

17605_19

Ulmus minor, Duin en Kruidberg

modif. 2.x.2007