Ectoedemia albifasciella

Overproductie van eieren?

Soms wordt er op een klein aantal bladeren een uitzonderlijk groot aantal eieren afgezet. De allermeeste larven uit deze legsel komen om.

Overproduction of eggs?

Sometimes an excessive number of eggs is deposited on a small number of leaves. By far most of the resulting larvae perish.

Quercus robur, Hoog Soeren

Quercus robur, Hoog Soeren

Van de vier larven op deze foto is alleen de onderste, grootste, nog in leven

Of the four larvae on this picture only the lowest, largest, is still alive.

Het aantal van deze mislukte mijnen in een blad kan aanzienlijk zijn.

The number of these failed mines in a leaf can be considerable.

Bij dode larven zijn de ventrale platen heel opvallend, als een reeks grijze schijfjes.

In the dead larve the the ventral plates are quite conspicuous, as a series of grey disks.

Sommige larven sterven al heel snel

Some larvae die already in a very early stage

modif.22.i.2010