Verbena, ijzerhard

fam. Verbenaceae

1a mijn klein, voldiep; larve met borstpoten en gechitiniseerde kop => 2

1b mijn groter, boven- of onderzijdig, groenig op doorzicht; larve een made => 3

1c gallen etc => 100

2a larve: pinacula kleurloos, alleen de basis van de borstels zwart: Cnephasia incertana

2b pinacula zwart: Cnephasia asseclana

3a primaire blaasmijn, eventueel voor gang voorafgegaan => 4

3b gangmijn tot het einde toe, eventueel een incomlete secundaire blaas => 5

4a geen begingang zichtbaar: Hydrellia griseola

4b begingang, met frass in twee rijen, altijd aanwezig (mogelijk overlopen door de latere blaas, maar dan nog herkenbaar aan het frasspatroon); ongewoon op deze waardplant: Amauromyza labiatarum

5a verpopping in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg; frass in verspreide korrels: Chromatomyia horticola

5b verpopping buiten de mijn; frass tenminste deels in sliertjes => 6

6a gang veervormig vertakt, hoofdtak bovenop de hoofdnerf; nooit een secundaire blaas: Liriomyza strigata

6b gang niet of nauwelijks vertakt, zonder associatie met de nervatuur; vaak een secundaire blaas: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

107 - roesten

107a Cronartiaceae: Cronartium flaccidum

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe verbenicola; Golovinomyces monardae, orontii,verbenae; Podosphaera xanthii

109b Peronosporaceae: Peronospora verbenae

109b Peronosporaceae: Peronospora verbenae

Niet in de tabel opgenomen: Liriomyza trifolii.

Verbena, vervain

fam. Verbenaceae

1a mine small, full depth; larva with feet and sclerotised head =>2

1b mine larger, upper- or lower-surface, greenish in transparancy; larva a maggot => 3

1c galls, etc => 100

2a larva: pinacula colourless (only the base of the setae black): Cnephasia incertana

2b pinacula black: Cnephasia asseclana

3a primary blotch; may be preceded by a corridor => 4

3b corridor till the end, may form an incomplete secondary blotch => 5

4a no preciding corridor: Hydrellia griseola

4b mine preceded by a corridor, with frass in two rows (the corridor may have been overrun by the later blotch, but will remain recognisable in the frass pattern); unusual on this hostplant: Amauromyza labiatarum

5a pupaption within the mine, in a, generally lower-surface, pupal chamber; frass in discrete grains: Chromatomyia horticola

5b pupation outside the mine; frass at least partly in strings or pearl chains => 6

6a corridor pinnately branched, main branch overlying the midrib; never a secondary blotch: Liriomyza strigata

6b corridor little branched, independent of the leaf venation; often een secondary blotch: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

107 - rust fungi

107a Cronartiaceae: Cronartium flaccidum

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe verbenicola; Golovinomyces monardae, orontii,verbenae; Podosphaera xanthii

109b Peronosporaceae: Peronospora verbenae

Not included in the key: Liriomyza trifolii.

05/06/2016