Apera, windhalm

fam. Poaceae

1a larve: mandibel met 1 tand; aan begin van de mijn (vaak in de bladschede!) aan de buitenzijde een eischaaltje: Hydrellia griseola

1b mandibel met 2 of meer tanden, geen eischaaltje zichtbaar (Agromyzidae) => 2

1c gallen etc => 100

2a larve: kopskelet van het Agromyzinae-type; verpopping buiten de mijn: Agromyza nigrociliata **

2b kopskelet van het Phytomyzinae-type; verpopping binnen of buiten de mijn => 3

3a verpopping buiten de mijn => 4

3b puparium in de mijn => 5

4a larve: achterspiraculum met 7-8 papillen; larve en puparium bezet met lange, stekelachtige papillen: Pseudonapomyza atra

4b achterspiraculum met 3 papillen; larve en puparium glad: Liriomyza flaveola

5a puparium: voorspiracula van het puparium prikken door de epidermis naar buiten: Chromatomyia nigra

5b puparium zonder verbinding met de buitenwereld => 6

9a puparium met wat frass in de mijn gekleeefd => 10

9b puparium niet vastgekleefd, maar verankerd met een paar draden van secreet : Cerodontha pygmaea

10a puparium: achterspiracula vormen van boven gezien een V: Cerodontha lateralis

10b achterspiracula vormen van boven gezien een U: Cerodontha superciliosa

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Anguina agrostis, graminis; Ditylenchus dipsaci

102 - Acari

102a Eriophyidae: Abacarus hystrix

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccina arrhenatheri, coronata, graminis

108 - brandschimmels

108a Tilletiaceae: Tilletia separata

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Blumeria graminis

Apera, silky-bent

fam. Poaceae

1a larva: mandible with 1 tooth; at the start of the mine (often within a leaf sheath!) at the outside an egg shell: Hydrellia griseola

1b mandible with 2 teeth; nog egg shell visible (Agromyzidae) => 2

1c galls, etc => 100

2a larva: cephalic skeleton of Agromyzidae-type; pupation outside the mine: Agromyza nigrociliata **

2b cephalic skeleton of Phytomyzinae-type; pupation either within or outside the mine => 3

3a pupation outside the mine => 4

3b puparium within the mine => 5

4a larva: rear spiraculum with 7-8 papillae; larva and puparium bear on each segment a transverse row of long papillae, as long as the width of the segment: Pseudonapomyza atra

4b rear spiraculum with 3 papillae; larva and puparium without such long spines: Liriomyza flaveola

5a puparium: front spiracula penetrate the epidermis: Chromatomyia nigra

5b puparium not connected to the outside world => 6

9a puparium glued with some frass inside the mine => 10

9b puparium not fixed with frass, but anchored with a few threads of secreted material: Cerodontha pygmaea

10a puparium: rear spiracula, seen from above, form a V: Cerodontha lateralis

10b rear spiracula, seen from above, form a U: Cerodontha superciliosa

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Anguina agrostis, graminis; Ditylenchus dipsaci

102 - Acari

102a Eriophyidae: Abacarus hystrix

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccina arrhenatheri, coronata, graminis

108 - smut fungi

108a Tilletiaceae: Tilletia separata

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Blumeria graminis

** See also the key to grass-inhabiting Agromyza-larvae.

06/10/2016