Scutellaria, glidkruid

fam. Lamiaceae

1a voldiepe onregelmatige blaasmijn zonder begingang; oudere larven leven tussen samengesponnen bladeren => 2

1b grote blaasmijn, voorafgegaan door smalle begingang (die wordt vaak overlopen, maar is dan in doorzicht aan het frasspatroon nog te herkennen) => 3

1c gallen etc => 100

2a larve: kop vrijwel eenkleurig lichtbruin: Prochoreutis mylleriana

2b achterrand van de kop met een bruine tekeming in de vorm van een w: Prochoreutis sehestediana

3a in de begingang vormt de frass een brede groene middenband, met zeer fijne korreltjes langs de randen: Amauromyza labiatarum

3b frass in de gang als zwarte korrels of draadstukjes => 4

4a frass in de hele begingang in duidelijke draadstukjes, aan weerszijden langs de wand: Amauromyza lamii

4b frass in de begingang in kortere, slordig liggende draadstukjes; tegen het einde van de gang meer in korrels: Amauromyza morionella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aculus scutellariae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Leveillula duriaei, Neoƫrysiphe galeopsidis

109b Peronosporaceae: Peronospora scutellariae

110 - andere veroorzakers

110e Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

Pakalniskis (1998c) vond op Scutellaria galericulata twee evidente gangmijnen van Ophiomyia labiatarum Hering. Deze soort leeft gewoonlijk als een stengelboorder.

Scutellaria, skullcap

fam. Lamiaceae

1a full depth irregular blotch without initial corridor; larvae later live between spun leaves => 2

1b large blotch, preceded by a long narrow corridor (often overrun by the later blotch, but in transaparancy recognisable in the frass pattern) => 3

1c galls, etc => 100

2a larva: head almost uniformly pale brown: Prochoreutis mylleriana

2b rear margin of head with a brown mark in the shape of a w: Prochoreutis sehestediana

3a frass in the corridor part in a broad green central band, with tiny black granules at either side: Amauromyza labiatarum

3b frass in the corridor in black grains or thread fragments => 4

4a frass in the entire corridor as neat thread fragments, alternating along the sides: Amauromyza lamii

4b frass in the corridor in shorter, untidily arranged thread fragments; towards the end more in grains: Amauromyza morionella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aculus scutellariae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Leveillula duriaei, Neoƫrysiphe galeopsidis

109b Peronosporaceae: Peronospora scutellariae

110 - other causers

110e Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

Pakalniskis (1998c) reported from Scutellaria galericulata two evident leaf mines of Ophiomyia labiatarum Hering. This species normally lives as a stem borer.

05/06/2016