Marrubium, malrove

fam. Lamiaceae

1a vlekmijn; larve mineert vanuit een transportabele zak => 2

1b blaasmijn, eventueel voorafgegaan door een gang => 4

1c gallen etc => 100

2a lapjeszak: Coleophora lineolea

2b samengestelde bladzak => 3

3a zak bestaat uit een groot aantal (ca 15) aaneengeschakelde bladstukjes: Coleophora onopordiella

3b ... nog geen tien bladstukjes: Coleophora ballotella

4a grote blaasmijn zonder spoor van een begingang => 5

4b blaas voorafgegaan door smalle begingang (die wordt vaak overlopen, maar is dan in doorzicht aan het frasspatroon nog te herkennen) => 6

5a bij het begin van de mijn is de plek van het ei afgedekt met een glimmend-zwart druppeltje secreet: Trachys goberti

5b niet zo'n druppeltje: Dibolia cynoglossi

6a in de begingang vormt de frass een brede groene middenband, met zeer fijne korreltjes langs de randen: Amauromyza labiatarum

6b frass in de gang als zwarte korrels of draadstukjes => 7

7a frass in de hele begingang in duidelijke draadstukjes, aan weerszijden langs de wand: Amauromyza lamii

7b frass in de begingang in kortere, slordig liggende draadstukjes; tegen het einde van de gang meer in korrels: Amauromyza morionella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria onychia

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Leveillula duriaei; Neoƫrysiphe galeopsidis

Marrubium, white horehound

fam. Lamiaceae

1a fleck mine; larva mines from a trnasportable case => 2

1b blotch, may be preceded by a corridor => 4

1c galls, etc => 100

2a lobe case: Coleophora lineolea

2b composite leaf case => 3

3a case composed of a series of many (c. 15) leaf fragments: Coleophora onopordiella

3b ... less then 10 leaf fragments: Coleophora ballotella

4a large blotch, no trace of an initial corridor => 5

4b blotch, preceded by a long, hardly widening, corridor (may be overrun by the later blotch, but recognisable from the frass pattern when lighted from behind) => 6

5a at the start of the mine the oviposition site is covered by a shining black drop of dried secretion: Trachys goberti

5b no such drop: Dibolia cynoglossi

6a frass in the corridor part in a broad green central band, with tiny black granules at either side: Amauromyza labiatarum

6b frass in the corridor in black grains or thread fragments => 7

7a frass in the entire corridor as neat thread fragments, alternating along the sides: Amauromyza lamii

7b frass in the corridor in shorter, untidily arranged thread fragments; towards the end more in grains: Amauromyza morionella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria onychia

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Leveillula duriaei; Neoƫrysiphe galeopsidis

03/11/2015