Leonurus, hartgespan

fam. Lamiaceae

1a vlekmijn; larve mineert vanuit een transportabele zak: Coleophora ballotella

1b gang- of blaasmijn, larve mineert van binnen uit => 2

1c gallen etc => 100

2a voldiepe blaasmijn; larve met poten en gesclerotiseerde kop => 3

2b mijn onder- of bovenzijdig, altijd beginnend als een gang; larve een made => 4

3a ovipositieplek bedekt met een glimmend zwart druppeltje opgedroogd secreet: Trachys scrobiculatus ?

3b niet zo'n druppeltje: Dibolia occultans

4a gangmijn van begin tot eind => 5

4b smalle gangmijn, plotseling overgaand in een blaas => 7

5a puparium in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

5b verpopping buiten de mijn => 6

6a gang veervormig vertakt, hoofdas boven op de hoofdnerf; nooit een secundaire blaas: Liriomyza strigata

6b gang niet veervormig, niet gepaald door de nervatuur van het blad; vaak eindigend in een secundaire blaas: Liriomyza bryoniae

7a in de begingang vormt de frass een brede groene middenband, met zeer fijne korreltjes langs de randen: Amauromyza labiatarum

7b geen groene middenband, frass in duidelijke korrels of draadjes=> 8

8a frass in de begingang in onregelmatige zwarte strepen en korrels: Amauromyza leonuri

8b frass hier in regelmatige draadstukjes aan weerszijden van de gang: Amauromyza lamii

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Heteroderidae: trifolii

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria leonuri

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia stipina

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Leveillula duriaei; Neoƫrysiphe galeopsidis

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, anamorf van Mycosphaerella: Ramularia lamii

Leonurus, motherwort

fam. Lamiaceae

1a fleck mine; larva mines from a transportable case: Coleophora ballotella

1b gallery or blorch; larva mines from the inside => 2

1c galls, etc => 100

2a full depth blotch; larvae with sclerotised head => 3

2b mine upper- or lower-surface, always beginning as a gallery; larva a maggot => 4

3a oviposition spot covered by a shining black drop of dried secretion: Trachys scrobiculatus ?

3b no such drop: Dibolia occultans

4a gallery from start to end => 5

4b narrow gallery, abruptly widening into a blotch => 7

5a puparium in the mine, in a, generally lower surface, pupal chamber: Chromatomyia horticola

5b pupation external => 6

6a gallery pinnately branched, main branch on top of the midrib; never a secondary blotch: Liriomyza strigata

6b galley not pinnate, its course not determined by the leaf venation, often ending in a secondary blotch: Liriomyza bryoniae

7a frass in the gallery part in a broad, green central line with minute black granules at either side: Amauromyza labiatarum

7b no central green band; frass in larger fragments => 8

8a frass in the gallery part in irregular black stripes and grains: Amauromyza leonuri

8b frass here in regular thread fragments at either side of the gallery: Amauromyza lamii

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Heteroderidae: trifolii

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria leonuri

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia stipina

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Leveillula duriaei; Neoƫrysiphe galeopsidis

110 - other causers

110a Fungi, anamorph of Mycosphaerella: Ramularia lamii

21/02/2017