Lallemantia

fam. Lamiaceae

1a gangmijn van begin tot eind => 2

1b mijn uiteindelijk een blaas => 3

2a gang veervormig vertakt, hoofd- en zijtakken bovenop hoofdnerf en zijnerven: Liriomyza strigata

2b gang weinig, en niet veervormig vertakt, niet afhankelijk van de bladnervatuur: Liriomyza bryoniae

3a overgang van gang naar blaas geleidelijk: Liriomyza xanthocera

3b overgang scherp => 4

4a frass (in verse mijnen!) in het gang-gedeelte als een brede, groene centrale band; larve: onderste van de drie papillen van het achterspiraculum sterk gebogen, als een boothaak: Amauromyza labiatarum

4b frass hier als twee rijen zwarte korreltjes; larve: de drie papillen van het achterspiraculum vrijwel gelijk in vorm: Amauromyza lamii

Lallemantia, lion's heart

fam. Lamiaceae

1a gallery from start to end => 2

1b mine eventually a blotch => 3

2a gallery pinnately branched, main and side branches on top of midrib and side veins: Liriomyza strigata

2b corridor little branched, not pinnate, not determined by the leaf venation: Liriomyza bryoniae

3a transition from corridor to blotch gradual: Liriomyza xanthocera

3b transition abrupt => 4

4a frass (in fresh mines!) in the corridor section as a broad, green, central band; larva: lowest of the three papillae of the rear spiraculum enlarged and hook-like: Amauromyza labiatarum

4b frass here as two rows of black grains; larva: the three papillae of the rear spiraculum almost equal in size and shape: Amauromyza lamii

10/09/2015