Ajuga, zenegroen

fam. Lamiaceae

1a mijn voldiep; larve met gechitiniseerde kop => 2

1b mijn onder- of bovenzijdig; larve een made => 5

1c gallen etc => 100

2a larve pootloos; rommelige, plaatselijk verwijde gang: Orthochaetes setiger

2b larve met borstpoten => 3

3a larve met buikpoten; mijn klein, onregelmatig; oudere larven leven vrij => 4

3b larve zonder buikpoten; mijn groter, duidelijk gangachtig; larven mineren levenslang (drie bladhaantjes, geen verschilkenmerken voor larven bekend): Apteropeda globosa, orbiculata, splendida

4a larve: segment 10 met een anale kam: Cnephasia asseclana

4b anale kam afwezig: Cnephasia stephensiana

5a smalle, nauwelijks verwijdende gangmijn, gevolgd (en niet zelden overlopen) door een grote blaas => 6

5b gangmijn van begin tot eind => 9

6a larve: achterspiraculum met een groot aantal papillen: Phytomyza abdita (zeldzame soort, voorkomen op deze waardplant onzeker)

6b achterspiaculum met 3 papillen => 7

7a in de begingang vormt de frass een brede groene middenband, met zeer fijne korreltjes langs de randen: Amauromyza labiatarum

7b geen groene middenband; frass in korrels, sliertjes etc => 8

8a frass in de begingang in draadstukjes regelmatig alternerend langs de zijden: Amauromyza lamii

8b frass hier in korte, slordig liggende draadstukjes; vooral tegen het einde van de gang in korrels: Amauromyza morionella

9a gang veervormig vertakt; hoofdas bovenop de middennerf; frass in slierten; verpopping buiten de mijn: Liriomyza strigata

9b gang niet veervormig, niet geassociëerd met middennerf => 10

10a frass in discrete korrels; puparium in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg; nooit een secundaire blaas vormend: Chromatomyia horticola

10b frass in sliertjes; puparium gevormd buiten de mijn; vaak een secundaire blaas: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria ajugae

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Asphondylia massalongoi

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Myzus ajugae

107 - roesten

107b Pucciniaceae: Puccinia annularis, stipina, teucrii

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces biocellatus sensu lato; Neoërysiphe galeopsidis

110 - andere veroorzakers

110e Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

Niet opgenomen in de tabel: Trypeta zoe.

Ajuga, bugle

fam. Lamiaceae

1a mine full depth; larva with chitinised head => 2

1b mine upper- or lower-surface; larva a maggot => 5

1c galls, etc => 100

2a larva without feet; untidy, locally widened corridor: Orthochaetes setiger

2b larva with thoracal feet => 3

3a larva with prolegs; mijn small, irregular; older larvae live free => 4

3b larva without prolegs; mine larger, a clear corridor; larvae mine all their life (three chhrysomelids, no characters known to distinguish mines or larvae): Apteropeda globosa, orbiculata, splendida

4a larva: segment 10 with an anal comb: Cnephasia asseclana

4b no anal comb: Cnephasia stephensiana

5a narrow, hardly widening corridor followed (and often overrun) by a large blotch => 6

5b corridor from start to end => 9

6a larva: rear spiraculum with a large number of papillae: Phytomyza abdita (rare species, occurrence on this hostplant not certain)

6b rear spiraculum with 3 papillae => 7

7a frass in the corridor part in a broad green central band, very fine black granules at either side: Amauromyza labiatarum

7b no green central band; frass in black grains or strings => 8

8a frass in the corridor in strings, regularly alternating along the sides: Amauromyza lamii

8b frass here in untidily arranged thread fragments, towards the end more on grains: Amauromyza morionella

9a pinnately branched corridor, the main branch overlying the midrib; frass in strings; pupation outside the mine: Liriomyza strigata

9b corridor not pinnate, not associated with the midrib => 10

10a frass in isolated grains; puparium in the mine in a, usually lower-surface, pupal chamber; mine nevers forms a secondary blotch: Chromatomyia horticola

10b frass in strings; puparium formed outside the mine; often a secondary blotch: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria ajugae

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Asphondylia massalongoi

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Myzus ajugae

107 - rust fungi

107b Pucciniaceae: Puccinia annularis, stipina, teucrii

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces biocellatus sensu lato; Neoërysiphe galeopsidis

110 - other causers

110e Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

Not included in the key: Trypeta zoe.

12/05/2017