Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783)

Lepidoptera, Bucculatricidae

Rhamnus frangula, Ede

Bucculatrix frangutella

Rhamnus frangula, Ede

Rhamnus frangula, Ommen: enkele mijn

Bucculatrix frangutella mine

Rhamnus frangula, Ommen: a single mine

Rhamnus frangula, Lage Mierde: venstervraat, veroorzaakt door de vrijlevende larven

Bucculatrix frangutella mine

Rhamnus frangula, Lage Mierde: windown feeding, caused by the free living larvae

Rhamnus frangula, Wolfheze: ei

Bucculatrix frangutella, egg

Rhamnus frangula, Wolfheze: egg

mijn Sterk gespiraliseerd gangmijntje, bijna geheel gevuld met paarsbruine frass. Alleen het laatste stukje van de gang komt over 1 à 2 cm los van de spiraal, waarna de larve de mijn verlaat om vrij op het blad te gaan leven, waar ze venstervraat veroorzaken. De verlaten larvekamer, die uiteraard vrij is van frass, is opvallend slank. Het ei, in het centrum vande spiraal, ligt aan de bladonderzijde, evenals de uitgang van de gang (Emmet, 1985a). Verpopping in een grijsbruine, spoelvormige, sterk geribde cocon.

mine A narrow corridor, densely wound, amost entirely filled with purplish brown frass. The last 1 to 2 cm of the corridor are free from te spiral, and almost straight. At this point the mine is left, and the larvae continue to live free on the leaf, causing window feeding. The emptly larval chamber, obviously free from frass, is conspicuousy slender. The egg, in the very centre of the spiral, is at the leaf lower side, as is the exit from the mine (Emmet, 1985a). Pupation in a greyish-brown, spindle-shaped, strongly ribbed cocoon.

waardplanten: Rhamnaceae, monofaag

hostplants: Rhamnaceae, monophagous

Frangula alnus, rupestris; Rhamnus cathartica, erythroxyloides, imeritinus, saxatilis & subsp. tinctoria, virgata.

fenologie Mijnen zijn gevonden van juli tot november, volgens Emmet (1985a) leven de larven in juni-juli. Eén generatie, overwintering als pop (Patočka, 1996a).

phenology Mines are found from July to November; according to Emmet (1985a) the larval stage is in June-July. Univoltine, hibernation as pupa (Patočka, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (De Prins, 1998a).

NE waargenomen (Microlepidoptera.nl, 2008).

LUX waargenomen (Ellis: Ahn, Palmberg).

BENELUX

BE recorded (De Prins, 1998a).

NE recorded (Microlepidoptera.nl, 2008).

LUX recorded (Ellis: Ahn, Palmberg).

verspreiding binnen Europa Geheel Europe, incl. Portugal en Spanje, uitgezonderd het Balkan-schiereiland (Baugnée in litt., 2012; Corley ea, 2006a; Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe Entire Europe, including Portugal and Spain, except the Balkan Peninsula (Baugnée in litt., 2012; Corley ao, 2006a; Fauna Europaea, 2008).

pop Beschreven door Patočka (1996a), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka (1996a), Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen B. fragulella. Goeze's oorspronkelijke spelling is van de soortsnaam is frangutella. Gegeven de naam van de waardplant, en het geringe verschil in sleets loodzetsel tussen een l en een t, is dit een duidelijk drukfout, en volgens de nomencltuurregels zou de geldige naam frangulella luiden. In de vlindertraditie is het echter in gebruikelijk om op dit punt de nomenclatuurregels te negeren, en ook in gevallen als deze de oorspronkelijke spelling te volgen.

synonyms B. fragulella. Goeze's original spelling of the specific name is frangutella. Given the name of the host plant, and the small difference between an l and a t in worm lead hand printing this obviously is a typing error and according to the rules of nomenclature frangulella should be the valid name. However, in Lepidoptera tradition it is customary to set side the rules of nomenclature at this point, and to rigidly adhere to the original spelling.

opmerkingen Op somige struiken van Rhamnus catharticus zijn de mijnen omgeven door een ongewoon grote zwarte vlek.

notes In some shrubs of Rhamnus catharticus the mines are surrounded by unusually large darkened spots.

Rhamnus catharticus, Oostvoorne, Tenellaplas

Rhamnus catharticus

Rhamnus catharticus, Oostvoorne, Tenellaplas

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Bengtsson & Johansson (2011a), Biesenbaum (2010a), Borkowski (2003a), Buhr (1964a), Burmann (1991a), Corley, Maravalhas & Passos de Carvalho (2006a), Deschka & Wimmer (2000a), Diškus & Stonis (2012a), Drăghia (1968a), Dziurzynski (1957a), Emmet (1985a), Haase (1942a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Hering (1932g, 1957a), Huber (1969a), Kasy (1983a, 1987a), Klimesch (1937b, 1942a, 1950c, 1951b, 1956a, 1958c), Kollár & Hrubík (2009a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), ME & MA Kurz (2007a), Kurz & Embacher (2012a), Kvičala (1938a), Lhomme (1934d), Maček (1999a), Michalska (1972a), Michna (1975a), Patočka (1996a), Patočka & Turčáni (2005a), Popescu-Gorj & Drăghia (1966a), De Prins (2010a), Robbins (1991a), Sefrová (2005a), Skala & Zavřel (1945a), Steuer (1995a), Svensson (1971a), Szőcs (1977a, 1981a), Zoerner (1969a).

07/04/2017