Fenusa dohrnii

Alnus glutinosa, Diemen; kop en thorax dorsaal

Fenusa dohrnii larva

Alnus glutinosa, Diemen; head and thorax dorsal

kop en thorax ventraal

Fenusa dohrnii larva

head and thorax ventral

borstpoot 2

thoracal leg 2

De pigmentatie is zwak. De poten bestaan uit een aantal geledingen en zijn lichtbruin. De larve wordt beschreven door Lorenz & Kraus (1957a), Smith (1971a) en Pieronek (1973a).

De bleke kleur van de larve en zijn relatief lange en slanke poten zijn het zekerste kenmerk om de mijnen te onderscheiden van die van Heterarthrus vagans die, althans in Nederland, zo mogelijk nog talrijker is op els.

Pigmentation is weak. The feet consist of several joints, and are light brown in colour. The larvae are described by Lorenz & Kraus (1957a), Smith (1971a), and Pieronek (1973a).

The pale colour of the larva and its long and slender feet are the surest characters to diferentiate this mine form the one of Heterarthrus vagans that (at least in the Netherlands) is even more common on Alder.

Alnus glutinosa, Ede: sternum van een heel jonge larve: de pigmentatie is in verhouding krachtiger

Alnus glutinosa, Ede: sternum of a very young larva; the pigmentation is relatively much stronger

modif. 4.xii.2008