Amauromyza labiatarum (Hendel, 1920)

Diptera, Agromyzidae

Lamium album, Amsterdam

7167tr

Lamium album, Amsterdam

Ajuga reptans, Amstelveen, JP Thijssepark: frasspatroon in de begingang

8761

Ajuga reptans, Amstelveen, JP Thijssepark: frass pattern in the initial corridor

mijn Het eerste deel van de mijn bestaat uit een vrij lange, bovenzijdige, slanke gang. Na een vervelling gaat de larve over op een heel ander type mijn: een bovenzijdige primaire blaas zonder vraatlijnen. Vaak wordt de begingang geheel of gedeeltelijk door de blaas overlopen. In de gang is de frass ververvloeid tot een brede groene band; aan de randen zijn nog weinig zeer kleine korreltjes zichtbaar. Verpopping buiten de mijn.

mine The mine begins with a long, upper-surface, slender corridor. After a moult the larva changes its behaviour, and makes a large, upper-surface primary blotch without apparent feeding lines. Often the blotch overruns more or less of the initial corridor. Frass in the corridor liquified to form a wide green band, with a few tiny black granules along the sides. Pupation outside the mine.

waardplanten Lamiaceae, breed oligofaag

hostplants Lamiaceae, broadly oligophagous

Ajuga genevensis, reptans; Ballota nigra; Galeopsis pubescens, speciosa, tetrahit; Glechoma hederacea; Lallemantia; Lamium album, amplexicaule, galeobdolon, maculatum purpureum; Leonurus cardiaca; Lycopus europaeus; Marrubium vulgare; Melissa officinalis; Melittis melissophyllum; Mentha; Prunella vulgaris; Scutellaria altissima, galericulata; Stachys alpina, germanica, officinalis, palustris, recta, sylvatica; Teucrium chamaedrys, scorodonia.

Ballota, Galeopsis, Glechoma en Lamium zijn de voornaamste waardplant-geslachten. Andere vermeldingen zijn: Anchusa arvensis (Huber, 1969a); Rhinanthus alectorolophus (Skala & Zavřel, 1945a); Salvia viridis (Buhr, 1932a); Scrophularia nodosa (Maček, 1999a); Verbena (Hering, 1957a; Robbins, 1991a). De status van deze waarnemingen is niet duidelijk.

Ballota, Galeopsis, Glechoma and Lamium are the main host genera. Other records include Anchusa arvensis (Huber, 1969a); Rhinanthus alectorolophus (Skala & Zavřel, 1945a); Salvia viridis (Buhr, 1932a); Scrophularia nodosa (Maček, 1999a); Verbena (Hering, 1957a; Robbins, 1991a). The status of these observations is not clear.

fenologie Larven in mei-juli en augustus-october (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May-June and August-October (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (De Bruyn & von Tschirnhaus, 1991a).

NE waargenomen (de Meijere, 1924a, 1939a).

LUX waargenomen (Ellis, 2002, 2007: Kautenbach, Clervaux, Flaxweiler, Hobscheid).

BENELUX

BE recorded (De Bruyn & von Tschirnhaus, 1991a).

NE recorded (de Meijere, 1924a, 1939a).

LUX recorded (Ellis, 2002, 2007: Kautenbach, Clervaux, Flaxweiler, Hobscheid).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot Frankrijk, Italië, Albanië en Roemienië, en van Ierland tot de Baltische Staten en Polen (Fauna Europaea, 2007); ook Bulgarijë (Buhr, 1941b).

distribution within Europe From Scandinavia to France, Italy, Albania and Roumania, and from Ireland to the Baltic States and Poland (Fauna Europaea, 2007); also Bulgaria (Buhr, 1941b).

synoniemen Dizygomyza, Phytobia labiatarum; waarschijnlijk ook Phytobia semigyrans Rydén, 19564 (Spencer, 1976a).

synonyms Dizygomyza, Phytobia labiatarum; probably also Phytobia semigyrans Rydén, 19564 (Spencer, 1976a).

opmerkingen zie ook 'cf. Amauromyza labiatarum' op Mercurialis annua.

notes see also 'cf. Amauromyza labiatarum' on Mercurialis annua.

literatuur

references

Ahr (1966a), Amsel & Hering (1931a), Beiger (1955a, 1960a, 1965a, 1970a, 1979a), Beuk (2002a), De Bruyn & von Tschirnhaus (1991a), Buhr (1932a, 1941b, 1964a), Černý (2011a), Černý & Merz (2005a, 2007a), Černý & Vála (1996a, 1999a), Drăghia (1967a), Dursun, Civelek, Barták, Kubík, Yildirim & Černý (2015a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Hartig (1939a), Hering (1955b, 1957a), Huber (1969a), Kabos (1971a), Kvičala (1938a), Maček (1999a), Manning (1956a), de Meijere (1925a, 1928a, 1939a), Michalska (1970a, 1972a, 1976a, 2003a), Michna (1975a), Nowakowski (1954a), Ostrauskas, Pakalniškis & Taluntyte (2003a), Pakalniškis (1982a, 1990a), Papp & Černý (2016a), Robbins (1991a), Rydén (1926a), Skala (1951a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Spencer (1971a, 1972a, 1976a), Stammer (2016a), Starke (1942a), Starý (1930a), Süss & Moreschi (2003a), von Tschirnhaus (1999a), Ureche (2010a), Zoerner (1969a).

31/03/2017