Agromyza spenceri Griffiths, 1963

Diptera, Agromyzidae

mijn Het wijfje zet 3 of 4 eieren af in een rijtje dwars op de bladrand. De larven die eruit komen vreten elk een eigen gangetje in de richting van de bladtop. De gangetjes worden breder, en versmelten tot één gemeenschappelijke bovenzijdige mijn. Frass in vrij grote brokjes.

mine Oviposition in a transverse row of 3-4 eggs, perpendicular to the leaf margin. The emerging larvae start making individual corridors in the direction of the leaf apex. The mines quickly widen and merge into one communal upper-surface mine. Frass in rather large grains.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Phragmites australis.

BENELUX

Niet waargenomen in de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

Not recorded in the Benelux countries (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van de Baltische Staten tot het Iberisch Schiereiland (Fauna Europaea, 2007). Door Griffiths (1963a) beschreven uit de Franse Alpen; hij vermoedde dat het een gebergtesoort zou zijn, maar Martinez (1984a) vond de soort, eveneens in Frankrijk, in het laagland.

distribution within Europe From the Baltic States to the Iberian Peninsula (Fauna Europaea, 2007). Described by Griffiths (1963a) from the French Alps. He supposed it to be an alpine species, but the species was rediscovered by Martinez (1984a) in a lowland locality, also in France.

larve Achteruitsteeksels van het kopskelet sterk gechitiniseerd, bruin of zwart. Achterspiracula liggen ongeveer even ver uiteeen als hun eigen diameter.

larva Rear arm of the cephalic skeleton strongly chitinised, brown or black. Rear spiracula separated by about their own diameter.

opmerkingen De donkere achteruitsteeksels van het kopskelet onderscheiden deze soort gemakkelijk van de gewone A. phragmitidis, die eveneens op Phragmites leeft. De larven van spenceri zijn slecht bekend, en vooralsnog is niet bekend hoe ze te onderscheiden zijn van die van A. hendeli.

notes The dark rear arms of the cephalic skeleton easily distinghuish this species from the common e A. phragmitidis, that also lives on Phragmites. The larvae of spenceri are insufficiently described and it is unknown how they can be separated from those of A. hendeli.

literatuur

references

Beiger (1979a), Černý (2004a, 2013a), Černý & Merz (2006a), Černý & Vála (1996a), Griffiths (1963a), Martinez (1984a), Nartshuk (2011a), Pakalniškis (1993a), Papp & Černý (2015a).

18/10/2016