Agromyza phragmitidis, Hendel, 1922

Diptera, Agromyzidae

Phragmites australis, Ommen

7190bz

Phragmites australis, Ommen

Phragmites australis, kanaal Almelo-Nordhorn

13021

Phragmites australis, kanaal Almelo-Nordhorn

mijn Een aantal eieren wordt afgezet in een rijtje dwars op de bladrand. De larven die eruit komen vreten elk een eigen gangetje in de richting van de bladtop. De gangetjes worden snel breder en versmelten tot één gemeenschappelijke bovenzijdige mijn. Frass poederig (de larven in de mijn zijn een beetje groen-stoffig). Verpopping meestal buiten de mijn.

mine A number of eggs are deposited in a transverse row, not far from the leaf margin. The larvae that emerge start to make an individual corridor in the direction of the leaf tip. The corridors quickly widen and merge into one communal, upper-surface, mine. Frass powdery (the larvae are somewhat green-dusty). Pupation as a rule outside the mine

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Phragmites australis.

fenologie Larven in juni en september (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June and September (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Scheirs & De Bruyn, 1992a).

NE waargenomen (de Meijere, 1924a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Scheirs & De Bruyn, 1992a).

NE recorded (de Meijere, 1924a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot Frankrijk, en van Ierland tot de Baltische Staten en Hongarijë (Fauna Europaea, 2007); Corsica (Buhr, 1941b).

distribution within Europe From Scandinavia to France, and from Ireland to the Baltic States and Hungary (Fauna Europaea, 2007); Corsica (Buhr, 1941b).

opmerkingen De gewoonste mineerder op riet.

notes The commonest miner on Common Reed.

literatuur

references

Beiger (1955a), Beuk (2002a), Bland (1994c), Buhr (1932a, 1941b), Černý & Merz (2006a), Černý & Vála (1996a, 1999a), Černý, Vála & Barták (2001a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Griffiths (1962a, 1963a), Hering (1955b), Huber (1969a), Kabos (1971a), de Meijere (1924a, 1925a, 1939a), Nartshuk (2011a), Nowakowski (1954a), Pakalniškis (1982a), Papp & Černý (2015a), Robbins (1991a), Sasakawa (1961a), Scheirs, De Bruyn & Verdyck (1993a), Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1995a, 1996a), Skala (1951a), Skala & Zavřel (1945a), Spencer (1972a, 1976a), Starke (1942a), Starý (1930a), von Tschirnhaus (1999a), Zoerner (1970a).

17/01/2016