Agromyza megalopsis Hering, 1933

Diptera, Agromyzidae

mijn Een klein aantal eieren wordt in een dwarsrijtje afgezet, vlakbij de bladrand, niet ver van de bladbasis. Het eerste deel van de mijn bestaat uit een topwaarts lopend nauw gangetje. Belendende mijnen versmelten, zodat uiteindelijk één brede mijn resulteert met verscheidene larven. Na de eerste vervelling keert de richting van de mijn om, en wordt deze breder. Ongeveer de helft van de puparia wordt gevormd in de mijn (Geigenmüller, 1966a; Hering, 1962a), maar deze waarnemingen zijn gedaan tijdens massa-optreden, dus onder niet geheel normale omstandigheden.

mine A small number of eggs is deposited in a transverse row, near the leaf margin, not far from the leaf base. From each egg a corridor starts running towards the leaf tip. Neighbouring corridors merge, finally one mine results with several larvae. After the first moult the direction of the mine reverses, wihle the mine widens considerably. About half of the puparia is formed in the mine (Geigenmüller, 1966a; Hering, 1962a), but these observations were made during a mass occurrence, therefore under circumstances that were not quite normal.

waardplanten: Poaceae, nauw oligofaag

hostplants: Poaceae, narrowly oligophagous

Hordeum distichon, vulgare; Secale; Triticum.

Hordeum is verreweg de belangrijkste waardplant. Volgens Papp & Černý zijn vermeldingen van Triticum onjuist.

Hordeum is the most important hostplant by far. According to Papp & Černý references to Triticum are incorrect.

verspreiding binnen Europa Van Polen tot Spanje en van Frankrijk tot Kreta (Černý & Merz, 2006a; Gil Ortiz, 2009a; Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe From Poland to Spain and from France to Crete (Černý & Merz, 2006a; Gil Ortiz, 2009a; Fauna Europaea, 2011).

larve De larve wordt beschreven door Darvas & Papp (1985a); de mandibel zou 2 grote tanden hebben, met daaronder nog 2 kleinere; voorspiraculum met 9, achterspiraculum met 3 papillen.

larva Described by Darvas & Papp (1985a); the mandible is said to have 2 large teeth, with 2 smaller teeth more proximal; front spiraculuum with 9, posterior spiraculum with 9 papillae.

puparium Achterspiracula (met 3 papillen) zo dicht bijeen dat ze elkaar raken (Spencer, 1973b).

puparium Rear spiracula (with 3 papillae) so close that they touch each other (Spencer, 1966a, 1973b).

synoniemen Hoewel deze soort door Hering zelf beschreven werd, noemt hij hem nadien niet, ook niet in zijn hoofdwerk uit 1957, tot pas in 1962. Dat moet wel haast impliceren dat megalopsis in sommige van Hering's beschrijvingen bij andere soorten 'ondergeschoven' is.

synonyms Altgough this species was described by Hering in 1933, he never mentioned it, not even in his major work of 1957, until in 1962. This can hardly mean otherwishe than that in some of Hering's descriptions of otherAgromyza's megalopsis must have been substituted.

opmerkingen Niet bekend uit Nederland of België, wel uit Duitsland (von Tschirnhaus, 1999a), en zowel daar als in de omgeving van Parijs een aantaster van gerst en rogge (Dempewolf, 2004a, Geigenmüller, 1966a; d'Aguilar, Chambon & Touber, 1976a).

Griffiths (1963a) veronderstelt dat de soort tot de A. ambigua-groep hoort (Darvas & Papp, 1985a zeggen er niets over), en daarop is de plaats in de tabellen gebaseerd.

notes Not known from the Benelux, but recorded from Germany (von Tschirnhaus, 1999a), and both there and around Paris a pest of barley and rye (Dempewolf, 2004a; Geigenmüller, 1966a; d'Aguilar, Chambon & Touber, 1976a).

Griffiths (1963a) supposes that megalopsis belongs to the A. ambigua group of species (Darvas & Papp, 1985a do not dwell on the species' taxonomy), and the place of the species in the identification key is based on that assumption.

literatuur

references

d'Aguilar, Chambon & Touber (1976a), Černý (2001a), Černý, Barták & Roháček (2004a), Černý & Merz (2006a), Černý & Vála (1999a), Černý, Vála & Barták (2001a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Darvas & Papp (1985a), Darvas, Skuhravá & Andersen (2000a), Dempewolf (2004a), Gallo (1996a), Gil Ortiz (2009a), Gil-Ortiz, Martinez & Jiménez-Peydró (2010a), Geigenmüller (1966a), Hering (1933c, 1962a), Griffiths (1963a), Papp & Černý (2015a), Spencer (1966a, 1973b), von Tschirnhaus (1999a).

28/04/2017