Rhamphus pulicarius (Herbst, 1795)

Coleoptera, Curculionidae

Salix cinerea, België, prov. Luik, Flémalle-Haute; © Jean-Yves Baugnée

Rhamphus pulicarius: mine on Salix cinerea

Salix cinerea, Belgium, prov. Liège, Flémalle-Haute; © Jean-Yves Baugnée

in doorzicht is de ovale larve met donkere kop en prothorax duidelijk zichtbaar

Rhamphus pulicarius: mine on Salix cinerea, with larva

when the mine is lighted from behind, the oval larva with its dark head and prothorax is is clearly visible.

Salix alba, Diemen

Rhamphus pulicarius mine

Salix alba, Diemen

Betula pubescens, Duin en Kruidberg

Rhamphus pulicarius mines

Betula pubescens, Duin en Kruidberg

Betula pendula, Wolfheze

Rhamphus pulicarius mines

Betula pendula, Wolfheze

Salix repens, België, prov. West Vlaanderen, Oostduinkerke, Ter Yde © Stéphane Claerebout: de larve overwintert in de mijn

Rhamphus pulicarius: mine on Salix repens

Salix repens, Belgium, prov. West Flanders, Oostduinkerke, Ter Yde © Stéphane Claerebout: the larva hibernates in the mine

overwinterende larve

Rhamphus pulicarius: hibernating larva

hibernating larva

mijn Gewoonlijk kleine, bruine, bovenzijdige, peervormige, mijntjes, voor de helft gevuld met compacte frass. In het frass-vrije deel een afgeplatte, ovale larve. De larve overwintert in het afgevallen blad, verpopt in de mijn. Vaak een aantal mijnen in één blad. De volwassen kevers vreten, voordat ze eieren afzetten, een groot aantal zeer kleine gaatjes in het blad (rijpingsvraat; Kleine, 1924-25a).

mine Generally small, upper-surface, pear-shaped mines, half of their surface stuffed with frass. In the frass-free part an oval, flattened larva. The larva hibernates in the fallen leaf, pupates in the mine. Often several mines in a leaf. The weevils eat, prior to oviposition, a large number of tiny holes in the leaves (maturation feeding; Kleine, 1924-25a).

waardplanten: Nauw polyfaag

hostplants: Narrowly polyphagous

Betula nana, pendula, pubescens; Myrica gale; Populus alba, nigra, tremula; Salix alba, aurita, babylonica, caprea, cinerea, daphnoides, euxinia (fragilis), hastata, pentandra, purpurea, repens, triandra, viminalis.

fenologie Larven in augustus-october; vrij gewoon, maar nogal onopvallend.

phenology Larvae in August-October; rather common, but not very conspicuous.

BENELUX

BE waargenomen (Curculionidae.be, 2010).

NE waargenomen (Heijerman, 1993a).

LUX waargenomen (Ellis, Kautenbach).

BENELUX

BE recorded (Curculionidae.be, 2010).

NE recorded (Heijerman, 1993a).

LUX recorded (Ellis, Kautenbach).

verspreiding binnen Europa Van Ierland tot Italië en Griekenland en van Polen tot Frankrijk (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Ireland to Italy and Greece and from Poland to France (Fauna Europaea, 2007).

opmerkingen Zoals de foto's laten zien zijn de mijnen van deze soort in vergeelde bladeren niet omgeven door een groen eiland.

Soms is de mijn in verhouding tot de larve aanzienlijk groter. Hering (1957a) lijkt ervan uit te gaan dat dit de normale voortzetting van de ontwikkeling is. Omdat vaak een aantal mijnen in eenzelfde blad zitten zou dit soms tot volledig uitgemijnde bladeren moeten leiden, maar die zijn nooit gevonden.

notes As the pictures show, these mines are not surrounded by a green island when in yellowing leaves.

Sometimes the mines are considerably larger in proportion to the size of the larva. Hering (1957a) seems to assume that this is a normal continuation of the development. However, frequently several mines co-occur in one leaf, and this should result now and then in completely mined-out leaves. Such leaves have never been encountered.

Salix aurita, Groote Peel

13438

Salix aurita, Groote Peel

literatuur

references

Ahr (1966a), Bachmaier (1965a), Buhr (1933a, 1964a), Caillol (1954a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Haase (1942a), Hering (1927b, 1930a, 1957a), Kleine (1924a/1925a), Kozlov, van Nieukerken, Zverev & Zvereva (2013a), Maček (1999a), Morris (1982a), Nowakowski (1954a), Reinheimer & Hassler (2010a), Robbins (1991a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Viramo (1962a), Vorst (2010a), Zoerner (1969a, 1970a).

12/11/2016