Insecta: Hymenoptera

De volwassen insecten hebben bijtende monddelen en twee paar vliezige vleugels van ongelijke grootte; de wijfjes hebben een legboor.

De Hymenoptera vallen uiteen in twee grote groepen: Symphyta, waar het achterlijf breed is aangehecht aan de het borststuk, en de Apocrita, waar achterlijf en thorax met een dunne buigzame steel verbonden zijn. (In feite is ook bij de Apocrita het eerste achterlijf vergroeid met de thorax, en zit de steel tussen het eerste en tweede achterlijfssegment).

The adult insects have biting mouthparts and two pairs of membranous wings of unequal size; the females have an ovipositor.

De Hymenoptera are divided in two main groups: Symphyta, where abdomen and thorax are broadly united, and the Apicrita, where the two are connected by a narrow and flexible petiole. (in fact, thorax and abdomen are broadly fused in tha Apocrita as well: the petiole is situated between first and second abdomen segment).

literatuur:

references:

Gauld &Bolton (1988a).

29/11/2014