Zygophyllum

fam. Zygophyllaceae

1a korte gang, gevolgd door een grote blaas; larve met herkenbare kop en poten; Zuid-Europa: Ochrodia subdiminutella

1a mijn niet beschreven; op Zygophyllum fabago in de Ukraïne: Vladimirea glebiciolorella

1c gallen etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia zygophylliflorae

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia isiacae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Leveillula taurica

*Incl. Tetraeana.

Hering (1957a) beschreef van Zygophyllum een mijn, gemaakt door de jonge larve die de bladeren vanuit een met zandkorrels beklede spinselbuis mineert, en veronderstelde dat deze mijnen, bekend uit Noord-Afrika en Fuerteventura, het werk waren van Tegostoma kabylalis Rebel, 1902 (Lepidoptera, Crambidae). Deze Noord-Afrikaanse soort komt echter niet voor in Europa. Veronderstellingen dat deze mijnen het werk zouden zijn van Ochrodia subdiminutella Klimesch (1984a) of Microlechia chretieni (Aguiar & Karsholt, 2006a) lijken niet waarschijnlijk, omdat die soorten niet mineren vanuit een spinselbuis of een andere waardplant hebben.

Zygophyllum

fam. Zygophyllaceae

1a short corridor, followed by a large blotch; larva with well-recognisable head and feet; Southern Europe: Ochrodia subdiminutella

1a mine not described; on Zygophyllum fabago in the Ukraine: Vladimirea glebiciolorella

1c galls, etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia zygophylliflorae

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia isiacae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Leveillula taurica

*Incl. Tetraeana.

Hering (1957a) described from Zygophyllum mines, made by a young larva that mines the leaves from a sand-covered siken tube; he supposed that these mines, known to him from North Africa and Fuerteventura, were made by Tegostoma kabylalis Rebel, 1902 (Lepidoptera, Crambidae). However, this North African species does not occur in Europe. Suppositions that these mine were the work of Ochrodia subdiminutella Klimesch (1984a) or Microlechia chretieni (Aguiar & Karsholt, 2006a) do not seem probable, because these do not mine from a tube or have a different hostplant.

16/10/2015