Potentilla *, ganzerik

fam. Rosaceae

1a blaasmijn, zonder spoor van een begingang => 2

1b gangmijn, al dan niet overgaand in een blaas => 6

1c vlekmijn; larve in lapjeszak => 15

1d gallen etc. => 100

2a het blaasje gaat spoedig over in een uitsnede: Incurvaria praelatella

2b geen uitsnede => 3

3a mijn zeer klein; larve dooiergeel: Spialia sertorius

3b mijn groter; larve niet geel => 4

4a op de plek van de ovipositie, meestal bij de bladrand, een glimmend zwart druppeltje opgedroogd secreet: Trachys fragariae

4b niet zo'n druppeltje => 5

5a larve: uiteinde der poten zonder klauwtje; gewone soort: Fenella nigrita

5b poten eindigen in een duidelijk klauwtje; alleen bekend uit Hongarijë op P. cinerea: Fenella arenariae

6a aan het begin van de mijn een bol, glimmend eischaaltje => 7

6b geen eischaaltje te zien => 13

7a begin van de mijn een sterk gekonkelde gang: Ectoedemia arcuatella

7b begin van de mijn niet sterk gekronkeld => 8

8a mijn blijft over de hele lente gangachtig => 9

8b mijn verbreedt zich tot een onregelmatige, vaak grote, blaas => 11

9a ei aan de onderzijde van het blad: Stigmella thuringiaca

9b ei aan de bovenzijde (indien toch onderzijdig, dan de gang zeer slank) => 10

10a frass in het eerste deel van de gang diffuus, grijsgroen: Stigmella anomalella

10b frass over de hele lengte van de gang zwart en korrelig: Stigmella splendidissimella

11a ei aan de bovenzijde van het blad: Stigmella poterii

11b ei aan de onderzijde => 12

12a laaglandsoort: Stigmella aeneofasciella

12b altijd, of bijna altijd hoog in het gebergte: Stigmella stelviana (altijd) & Stigmella tormentillella (bijna)

13a begingang kort en snel verbreed; mijn voldiep; larve met gechitiniseerde kop => 5

13b begingang langer en/of minder snel breder wordend; mijn boven- of onderzijdig; larve een made => 14

14a frass in het gangvormige begindeel van de mijn in twee rijen korreltjes; larve: achterspiraculum met 3 papillen: Agromyza idaeiana

14b frass vult bijna de gehele begingang; achterspiraculum met 6 papillen: Agromyza sulfuriceps

15a zak slakkenhuisvormig; gaatje van de mijn slordig, niet zuiver rond: Apterona helicoidella

15b zak min of meer recht; gaatje zuiver rond => 16

16a spatelvormige bladzak: Coleophora albicostella

16b lapjeszak => 17

17a zak bruin; lapjes worden gesneden uit de bovenepidermis; mondhoek 0°-10°: Coleophora violacea

17b zak wittig; lapjes worden gesneden uit de onderepidermis; mondhoek 20°-30°: Coleophora potentillae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Anthonomus rubi

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis tormentillae

105b Asterolecaniidae: Planchonia arabidis

105c Triozidae: Bactericera lyrata, , reuteri

106 - Hymenoptera

106a Cynipidae: Diastrophus mayri; Xestophanes brevitarsis, potentillae, szepligetii

107 - roesten

107a Phragmidiaceae: Phragmidium fragariae, potentillae, potentillae-reptantis

107b Pucciniaceae: Frommeella mexicana, tormentillae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Podosphaera aphanis

109b Peronosporaceae: Peronospora oblatispora, potentillae, potentillae-anserinae, potentillae-reptantis, potentillae-sterilis

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Capnodiales: Ramularia grevilleana

110b Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum, ? cupulatum, globosum, pilificum, potentillae

110c Fungi, Taphrinaceae: Taphrina potentillae

110d Fungi, Venturiaceae: Venturia potentillae

* Incl. Argentina anserina. Ook de schijnaardbei Duchesnea indica is tegenwoordig weer verenigd met Potentilla. Zie ook Comarum en Drymocallis Voor Potentilla fruticosa zie Dasiphora.

Niet in de tabel opgenomen: Coleophora ahenella, sergiella, vitisella; Sophronia humerella; Tinagma perdicella.

Potentilla *, cinquefoil

fam. Rosaceae

1a blotch, no trace of a preceding corridor => 2

1b corridor, may widen into a blotch => 6

1c fleck mine; larva in a lobe case => 15

1d galls, etc. => 100

2a the blotch soons turns into an elliptic excision: Incurvaria praelatella

2b no excision is made => 3

3a mine tiny; larva yolk-yellow: Spialia sertorius

3b mine larger; larva not yellow => 4

4a on the oviposition spot, usually near the leaf margin, a shining black drop of dried secretion: Trachys fragariae

4b no such drop => 5

5a larva: no claw at the end of the feet; common species: Fenella nigrita

5b the feet end in a distinct claw; only known from Hungary on P. cinerea: Fenella arenariae

6a mine begins at a globular, shining egg shell => 7

6b no egg shell visible => 13

7a mine begins with a strongly contorted corridor: Ectoedemia arcuatella

7b initial corridor not contorted => 8

8a mine remains a gallery till the end => 9

8b gallery widens into an irregular, often large, blotch => 11

9a egg at the underside of the leaf: Stigmella thuringiaca

9b egg at the upperside (rarely underside, but the gallery then very slender) => 10

10a frass in the first section of the gallery diffuse, greyish green: Stigmella anomalella

10b frass black and granular, also in the first section: Stigmella splendidissimella

11a egg at the upperside: Stigmella poterii

11b egg at the underside => 12

12a lowland species: Stigmella aeneofasciella

12b always, or almost always, high in the mountains: Stigmella stelviana (always) & Stigmella tormentillella (almost always)

13a initial corridor short, quickly widening; mine full depth; larva with chitinised head => 5

13b initial corridor longer and/or widening more slowly; mine upper- or lower-surface; larva a maggot => 14

14a frass in the corridor part in two rows of grains; larva: rear spiraculum with 3 papillae: Agromyza idaeiana

14b initial corridor almost full of frass; rear spiraculum with 6 papillae: Agromyza sulfuriceps

15a case helicoidal; opening of the mine not neatly circular: Apterona helicoidella

15b case more or less straight; opening a perfect circle => 16

16a spatulate leaf case: Coleophora albicostella

16b lobe case => 17

17a case brown; lobes of the case cut out of the upper epidermis; mouth angle 0°-10°: Coleophora violacea

17b case whitish; lobes cut out of the lower epidermis; mouth angle 20°-30°: Coleophora potentillae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Anthonomus rubi

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis tormentillae

105b Asterolecaniidae: Planchonia arabidis

105c Triozidae: Bactericera lyrata, , reuteri

106 - Hymenoptera

106a Cynipidae: Diastrophus mayri; Xestophanes brevitarsis, potentillae, szepligetii

107 - rust fungi

107a Phragmidiaceae: Phragmidium fragariae, potentillae, potentillae-reptantis

107b Pucciniaceae: Frommeella mexicana, tormentillae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Podosphaera aphanis

109b Peronosporaceae: Peronospora oblatispora, potentillae, potentillae-anserinae, potentillae-reptantis, potentillae-sterilis

110 - other causers

110a Fungi, Capnodiales: Ramularia grevilleana

110b Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum, cupulatum, globosum, pilificum, potentillae

110c Fungi, Taphrinaceae: Taphrina potentillae

110d Fungi, Venturiaceae: Venturia potentillae

* Incl. Argentina anserina. Also Duchesnea indica, the mock strawberry, is currently included in Potentilla. See also Comarum and Drymocallis. For Potentilla fruticosa zie Dasiphora

Not included in the key: Coleophora ahenella, sergiella, vitisella; Sophronia humerella; Tinagma perdicella.

16/06/2017