Ranunculus*, boterbloem

fam. Ranunculaceae

1a mijn voldiep; larve met poten en gechitiniseerde kop => 2

1b mijn onder- of bovenzijdig; larve een made => 3

1c gallen etc => 100

2a blaasmijn; larve met borst- en buikpoten: Pseudodineura fuscula

2b gangmijn; larve zonder buikpoten: Orthochaetes insignis

3a mijn een zeer kort en dun gangetje dat eindigt op een dikke nerf: Phytomyza clematidis

3b mijn anders => 4

4a mijn bestaat uit enkele gangen die vanuit de bladvoet uitstralen: Phytomyza stolonigena

4b mijn geheel in de bladschijf, gang- of blaasvormig => 5

5a puparium in de mijn; primaire of secundaire blaasmijn => 6

5b verpopping buiten de mijn; gangmijn, soms secundaire blaasmijn => 8

6a primaire blaasmijn, dus geen secundaire vraatsporen: Phytomyza rydeni

6b secundaire blaasmijn, dus in verse mijnen secundaire vraatsporen aanwezig => 7

7a mijn wordt snel donkerbruin; puparium bruinzwart: Phytomyza fallaciosa

7b mijn niet snel verbruinend; puparium geel: Phytomyza ranunculicola

8a duidelijke gangmijn => 9

8b gangwindingen zo dicht opeen dat een secundaire blaas ontstaat, zij het met eilandjes van ongemineerd bladweefsel: Phytomyza buhriana

9a mijngang kort en breed, vaak beginnend bij een bruin vlekje: Phytomyza notata

9b mijngang langer en slanker, nooit beginnend bij een bruin vlekje => 10

10a frasskorrels fijn, hun onderlinge afstand niet groter dan hun diameter, vaak ook in parelsnoertjes samenhangend: Phytomyza ranunculi

10b frasskorrels grover, geisoleerd, hun onderlinge afstand bijna overal groter dan hun diameter => 11

11a op Ranunculus lingua; larve verlaat de mijn via een boogsnede in de bovenepidermis: Phytomyza linguae

11b op andere Ranunculus-soorten; larve verlaat de mijn via een boogsnede in de onderepidermis: Phytomyza ranunculivora

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

102 - Acari

102a Eriophyidae: Epitrimerus ranunculi, rhyncothrix

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura auricomi, ranunculi, traili

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Thecabius affinis

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Dermateaceae: Leptotrochila ranunculi

110b Fungi, Physodermataceae: Physoderma flammulae, vagans

110c Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium anomalum, aureum, saxifragae

Ranunculus*, buttercup

fam. Ranunculaceae

1a mine full depth; larva with feet and chitinised head => 2

1b mine upper or lower-surface; larva a maggot => 3

1c galls, etc => 100

2a blotch mine; larva with abdominal and thoracal feet: Pseudodineura fuscula

2b corridor mine; larva without abdominal feet: Orthochaetes insignis

3a mine a very short and narrow corridor that ends upon a thick vein: Phytomyza clematidis

3b mine different => 4

4a mine consists of some corridors that radiate from the leaf base: Phytomyza stolonigena

4b mine entirely within the leaf blade, corridor or blotch => 5

5a puparium in the mine; primary or secondary blotch => 6

5b pupation outside the mine; corridor, sometimes secondary blotch => 8

6a primary blotch, no secondary feeding lines: Phytomyza rydeni

6b secondary blotch, in fresh mines secondary feeding lines visible => 7

7a mine quickly turning dark brown; puparium blackish-brown: Phytomyza fallaciosa

7b mine not quickly browning; puparium yellow: Phytomyza ranunculicola

8a clear corridor => 9

8b coridor so densely wound that a secondary blotch is formed, here and there enclosing small islands of uneaten tissue: Phytomyza buhriana

9a corridor short and broad, starting at a brown spot: Phytomyza notata

9b corridor longer and narrower, never beginning at a brown spot => 10

10a frass grains fine, separated by less than their diameter, often also fusing into pearl strings: Phytomyza ranunculi

10b frass grains coarser, their distance almost everywhere greater than their diameter => 11

11a on Ranunculus lingua; exit slit in upper epidermis: Phytomyza linguae

11b on other Ranunculus-species; exit slit in lower epidermis: Phytomyza ranunculivora

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

102 - Acari

102a Eriophyidae: Epitrimerus ranunculi, rhyncothrix

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura auricomi, ranunculi, traili

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Thecabius affinis

110 - other causers

110a Fungi, Dermateaceae: Leptotrochila ranunculi

110b Fungi, Physodermataceae: Physoderma flammulae, vagans

110c Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium anomalum, aureum, saxifragae