Vaccinium, bosbes

fam. Ericaceae

1a blaasmijn, waaruit uiteindelijk een rond of ovaal stuk wordt uitgesneden => 2

1b vlekmijn => 4

1c onderzijdige vouwmijn: Phyllonorycter junoniella

1d gangmijn of blaasmijn (zonder uitsnede) => 8

1e gallen etc => 100

2a uitsnede rond; ei afgezet in het bladweefsel => 3

2b uitsnede ovaal; ei afgezet op het blad => 4

3a mijn in het centrum van met het blad; mei-juni: Incurvaria masculella

3b mijn bij de bladrand, vooral in de bladtop; juli-augustus: Incurvaria oehlmanniella

4a zak omhuld met een uitgemijnd, verdroogd en verfrommeld blaadje: Coleophora uliginosella

4b samengestelde bladzak => 5

4c spatelvormige bladzak => 7

4d schedezak (uitzonderlijk): Coleophora pyrrhulipennella

4e zak niet beschreven, mogelijk een samengestelde bladzak; levend op Vacinium uliginosum: Coleophora plumbella

5a zak opgebouwd uit een groot aantal smalle bladringetjes; achtereind sterk gekromd: Coleophora vitisella

5b zak opgebouwd uit ca 3-6 bladstukjes; achtereind recht => 6

6a zak opgebouwd uit 3 bladstukjes, ca 10 mm: Coleophora idaeella

6b zak bestaat uit 5-6 bladstukjes, 8-14 mm: Coleophora vacciniella

7a larven vreten nog in het voorjaar: Coleophora glitzella

7b larven zijn in het najaar al volgroeid, eten niet meer na de overwintering: Coleophora murinella

8a begin van de mijn bij een eischaaltje; larve blijft tot de verpopping, of onmiddellijk daarvoor, in de mijn => 9

8b geen eischaaltje; larven leven later vrij tussen samengesponnen bladeren => 10

9a mijn gangvormig, meestal een secundaire blaasmijn vormend; verpopping buiten de mijn: Stigmella myrtillella

9b mijn een gang, overgaand in een primaire blaas; verpopping in de mijn: Ectoedemia weaveri

10a mijn zeer klein; minerende larven omstreeks juni en october: Rhopobota myrtillana

10b mijn niet opvallend klein; minerende larven in april, mei => 11

11a larve wittig: Rhopobota ustomaculana

11b larve bruingeel: Argyroploce arbutella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Phyllocoptes oxycocci, vaccinii, vitisidaeae

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Eriaphis latifrons; Wahlgreniella vaccinii

105b Diaspididae: Chionaspis salicis

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Podosphaera myrtillina var. major, myrtillina var. myrtillina

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Exobasidiaceae: Exobasidium aequale, arescens, expansum, juelianum, myrtilli, oxycocci, pachysporum, rostrupii, splendidum, vaccinii, vaccinii-uliginosi

110b Fungi, Pleosporomycetidae: Leptosphaerulina myrtillina

Vaccinium, cowberry, billberry

fam. Ericaceae

1a blotch, from which eventually a round or oval excision is cut => 2

1b fleck mine => 4

1c lower surface tentiform mine: Phyllonorycter junoniella

1d corridor or blotch (no excision) => 6

1e galls, etc => 100

2a excision round; egg deposited in the leaf tissue => 3

2b excision oval; egg on the leaf => 4

3a mine in the centre of the leaf; May-June: Incurvaria masculella

3b mine near the leaf margin; July-August: Incurvaria oehlmanniella

4a case wraped in a mined, withered and crumplef leaf: Coleophora uliginosella

4b composite leaf case => 5

4c spathulate leaf case => 7

4d sheath case (exceptional): Coleophora pyrrhulipennella

4e case not described, possibly a composite leaf case; living on Vacinium uliginosum: Coleophora plumbella

5a case composed of a large number of narrow rings; rear end strongly curved down: Coleophora vitisella

5b case composed of 3-6 leaf fragments; rear end straight => 6

6a case composed 3 leaf fragments, c. 10 mm: Coleophora idaeella

6b case composed of 5-6 leaf fragments, c. 8-14 mm: Coleophora vacciniella

7a larvae still feed actively in spring: Coleophora glitzella

7b larvae are fully fed in autumn, do not feed any more after the hibernation: Coleophora murinella

8a mine begins at an egg shell; larva lives in the mine till, or just before, pupation => 9

8b no egg shell visible; older larva lives free between spun leaves => 10

9a corridor, usually forming a secondary blotch; pupation outside the mine: Stigmella myrtillella

9b a corridor, widening into a primary blotch; pupation within the mine: Ectoedemia weaveri

10a mine tiny; mining larvae around June and October: Rhopobota myrtillana

10b mine not unusually small; mining latvae in April, May => 11

11a larva whitish: Rhopobota ustomaculana

11b larva yellowish brown: Argyroploce arbutella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Phyllocoptes oxycocci, vaccinii, vitisidaeae

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Eriaphis latifrons; Wahlgreniella vaccinii

105b Diaspididae: Chionaspis salicis

107 - rust fungi

107a Pucciniastraceae: Naohidemyces vacciniorum; Pucciniastrum goeppertianum; Thekopsora minima

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Podosphaera myrtillina var. major, myrtillina var. myrtillina

110 - other causers

110a Fungi, Exobasidiaceae: Exobasidium aequale, arescens, expansum, juelianum, myrtilli, oxycocci, pachysporum, rostrupii, splendidum, vaccinii, vaccinii-uliginosi

110b Fungi, Pleosporomycetidae: Leptosphaerulina myrtillina

11/05/2017