Symphoricarpos*, sneeuwbes

fam. Caprifoliaceaae

1a vlekmijn: lapjeszak => 2

1b wittige gangmijn (soms een stervormige bijna-blaasmijn) => 3

1c bruine blaasmijn: Perittia obscurepunctella

1d vouwmijn => 8

1e gallen etc => 100

2a de lapjes bestaan uit onderepidermis: Coleophora ahenella

2b de lapjes bestaan uit bovenepidermis: Coleophora violacea

3a larve verlaat de mijn voor de verpopping; gang nooit stervormig, nooit met een onderzijdig gedeelte => 4

3b het puparium blijft in het blad; gang vaak stellaat, en met een onderzijdig gedeelte => 6

4a larve vroeg in het voorjaar (april, zelden mei) in het nog zachte blad; op het achterspiraculum, temidden van de krans papillen, een doorn: Aulagromyza cornigera

4b larven later in het jaar; achterspiraculum zonder doorn => 5

5a frass in discrete korrels: Aulagromyza hendeliana

5b frass in een brede groene band, met verspreide zwarte korreltjes: Aulagromyza luteoscutellata

6a mijn lijkt te bestaan uit een aantal losse takken, die alle beginnen op de hoofdnerf; puparium groenig: Chromatomyia aprilina

6b mijn bestaat uit een aantal gangen die vanaf 1 punt (niet oop de hoofdnerf) uitstralen; puparium licht of donker bruin => 7

7a gangen relatief lang, geelgroen; puparium donkerbruin; frass in parelsnoertjes: Chromatomyia lonicerae

7b gangen veel korter, waardoor de mijn op een stervormige blaasmijn gaat lijken; mijn grijzig; puparium lichtbruin; frass in losse korrels: Chromatomyia periclymeni

8a de (heel grote) mijn doet het blad in de lengte oprollen: Phyllonorycter emberizaepenella

8b vouwmijn kleiner, rolt het blad overdwars, of tot een peperbus, op: Phyllonorcter trifasciella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Eriophyes brownei

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Hyadaphis foeniculi; Rhopalomyzus lonicerae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe symphoricarpi

*Incl. Symphoria.

Niet opgenomen in de tabel: Aulagromyza flavoscutellata; Gracillaria syringella; Perittia herrichiella.

Symphoricarpos*, snowberry

fam. Caprifoliaceaae

1d fleck mine: lobe cae => 2

1b whitish corridor (sometimes stellate and almost a blotch) => 3

1c brown blotch: Perittia obscurepunctella

1d tentiform mine => 8

1e galls, etc => 100

2a the rings that build up the case are cut out of the lower epidermis: Coleophora ahenella

2b cur out of the upper epidermis: Coleophora violacea

3a puparium outside the mine; mine never stellate, never with a lower-surface part => 4

3b puparium in the mine; mine often stellate, always with a lower-surface part => 6

4a larva in early spring (April, less often May) in the tender leaves; larva: rear spiraculum with a thorn, within the circle of papillae: Aulagromyza cornigera

4b larva later in the season; rear spiraculum without a central thorn => 5

5a frass in discrete grains: Aulagromyza hendeliana

5b frass in a broad green band, with scattered black grains: Aulagromyza luteoscutellata

6a mine seems to consist of a number of branches, each beginning independently on the midrib; puparium greenish: Chromatomyia aprilina

6b mine consists of a number of corridors, radiating from 1 point (not on the midrib); puparium light or dark brown => 7

7a corridors relatively long, yellow-green; puparium dark brown; frass in pearl chains: Chromatomyia lonicerae

7b corridors much shorter (mine almost a stellate blotch), grey; puparium light brown; frass in discrete grains: Chromatomyia periclymeni

8a the mine, quite large, makes the leaf roll lengthwise: Phyllonorycter emberizaepenella

8b mine much smaller, rolling the leaf transversely or obliquely: Phyllonorcter trifasciella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Eriophyes brownei

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Hyadaphis foeniculi; Rhopalomyzus lonicerae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe symphoricarpi

*Incl. Symphoria.

Not included in the key: Aulagromyza flavoscutellata; Gracillaria syringella; Perittia herrichiella.

17/12/2015