Centranthus *, spoorbloem

fam. Caprifoliaceae

1a veervormig vertakte gangmijn bovenop hoofd- en zware zijnerven: Liriomyza strigata

1b langerekte blaasmijn, bovenop de hoofdnerf: Liriomyza xanthocera

1c gang, niet met de grote nerven geassocieerd => 2

1d gallen etc => 100

2a frass in losse korrels; puparium in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg; mijn oppervlakkig: Chromatomyia horticola

2b frass in sliertjes; verpopping buiten de mijn =>3

3a larve: achterspiraculum met 7-12 papillen: Liriomyza bryoniae

3b achterspiraculum met 3 papillen => 4

4a gang vormt meestal een secundaire blaas; fras in lange slierten: Liriomyza valerianae

4b zelden een secundaire blaas; frass in korte sliertjes: Liriomyza trifolii

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

105 - Hemiptera

105a Triozidae: Trioza centranthi

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces valerianae

109b Peronosporaceae: Peronospora centranthi

* = Kentranthus

Centranthus *, red valerian

fam. Caprifoliaceae

1a pinnately branched corridor on top of the midrib and strong lateral veins: Liriomyza strigata

1b elongated blotch on top of the midrib: Liriomyza xanthocera

1c corridor not associated with the leaf venation => 2

1d galls, etc => 100

2a frass in isolated grains; puparium in the mine, in a, usually lower-surface, pupal chamber; mine shallow: Chromatomyia horticola

2b frass in strings; pupation outside the mine => 3

3a larva: rear spiraculum with 7-12 papillen: Liriomyza bryoniae

3b rear spiraculum with 3 papillen => 4

4a gallery usually forming a secondary blotch; frass in long strings: Liriomyza valerianae

4b rarely a secondary blotch; frass in short strings: Liriomyza trifolii

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

105 - Hemiptera

105a Triozidae: Trioza centranthi

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces valerianae

109b Peronosporaceae: Peronospora centranthi

* = Kentranthus

10/11/2015