Rorippa *, gele kers

fam. Brassicaceae

1a mijn begint of eindigt in stengel, bladsteel of hoofdnerf => 2

1b mijn hoogstens bovenop de hoofdnerf, overigens vrij in de bladschijf => 5

1c gallen etc. => 100

2a larve een made => 3

2b larve met gechitiniseerde kop => 4

3a mijn gangachtig, totdat hij in een nerf verdwijnt: Phytomyza rufipes

3b gang, overgaand in een onregelmatige blaas bovenop (deels ook in) een dikke nerf: Scaptomyza flava

4a larve met borstpoten; in najaar: Psylliodes napi

4b larve zonder borstpoten; in voorjaar: Ceutorhynchus pallidactylus

5a mijn voldiep; larve met gechitiniseerde kop => 6

5b mijn onder- of bovenzijdig (kleine stukjes soms voldiep); larve een made => 8

6a blaasmijntje, < 1 cm; larve met buikpoten; oudere larven leven vrij: Plutella xylostella

6b mijn > 1 cm, gang of blaas; larve, zonder buikpoten, blijft tot de verpopping in de mijn => 7

7a larve pootloos; mijn een slordige gang: Ceutorhynchus minutus

7b larve met borstpoten; laatste deel van de mijn blaasachtig verwijd: Phyllotreta nemorum

8a gangmijn van begin tot eind => 9

8b onregelmatige blaasmijn, voorafgegaan door dun gangetje (mogelijk later overlopen): Scaptomyza flava

9a brede gang op de hoofdnerf; veervormig vertakt; frass in sliertjes; verpopping na verlaten van de mijn: Liriomyza strigata

9b mijn weinig vertakt, niet veervomig, zonder binding met hoofdnerf; frass in verspreide korrels; puparium in de mijn, in een, gewoonlijk onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Heeroderidae: Heterodera cruciferae

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia nasturtii; Dasineura sisymbrii

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Lipaphis pseudobrassicae

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia isiacae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum; Leveillula taurica

109b Peronosporaceae: Hyaloperonospora rorippae-islandicae; Peronospora nasturtii-aquatici

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo rorippae

110b Fungi, Physodermataceae: Physoderma magnusianum, vagans

110c Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae; Spongospora nasturtii

110d Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

* Incl. Nasturtium, Sisymbrella, witte kers, waterkers.

Rorippa *, yellow-cress

fam. Brassicaceae

1a mine either begins or ends in stem, petiole or midrib => 2

1b mine at most overlying the midrib, otherwise free in the leaf disc => 5

1c galls, etc. => 100

2a larva a maggot => 3

2b larva with chitinised head => 4

3a mine more or less a corridor, until it disappears into a thick vein: Phytomyza rufipes

3b corridor, turning into an irregular blotch on, and partly in, a thick vein: Scaptomyza flava

4a larva with thoracal feet; in autumn: Psylliodes napi

4b larva without thoracal feet; in spring: Ceutorhynchus pallidactylus

5a mine full depth; larva with chitinised head => 6

5b mine upper- or lower-surface (little patches may be full depth); larva a maggot => 8

6a small blotch, < 1 cm; larva, with abdominal feet, later lives free: Plutella xylostella

6b mine > 1 cm, a corridor or blotch; larva, without abdominal feet, remains in the mine untill close to pupation => 7

7a larva without thoracal feet; mine an untidy corridor: Ceutorhynchus minutus

7b larva with thoracal feet; final part of the mine widening blotch-like: Phyllotreta nemorum

8a corridor from start to end => 9

8b irregular blotch, preceded by a narrow corridor (may be overrun): Scaptomyza flava

9a broad, pinnately branched corridor; main branch overlying the midrib; frass in strings; pupation outside the mine: Liriomyza strigata

9b corridor little branched, not pinnate, not associated with the midrib; frass in discrete grains; puparium in the mine, in a, usually lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia horticola

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Heeroderidae: Heterodera cruciferae

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia nasturtii; Dasineura sisymbrii

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Lipaphis pseudobrassicae

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia isiacae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum; Leveillula taurica

109b Peronosporaceae: Hyaloperonospora rorippae-islandicae; Peronospora nasturtii-aquatici

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo rorippae

110b Fungi, Physodermataceae: Physoderma magnusianum, vagans

110c Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae; Spongospora nasturtii

110d Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

* Incl. Nasturtium, Sisymbrella, Watercress etc.

20/02/20175