Coronopus*, varkenskers

fam. Brassicaceae

1a larve met gechitiniseerde kop => 2

1b larve een made => 4

1c gallen etc. => 100

2a larve grijsgroen, met buikpoten; een blad wordt geheel uitgemijnd: Hellula undalis

2b larve beenkleurig, zonder borstpoten; mijn beperkter van grootte => 3

3a larve pootloos; mijn min of meer een gang: Ceutorhynchus minutus

3b larve met borstpoten; mijn meer blaasachtig: Phyllotreta nemorum

4a gangmijn van begin tot eind; frass in losse, zwarte, korrels; verpopping in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

4b mijn tenslotte een blaas; frass poederig of in sliertjes; verpopping meestal extern, nooit in een poppenwieg => 5

5a frass in zwarte sliertjes: Liriomyza xanthocera

5b frass, poederfijn, in groene wolken; vaak pas te zien na openen van de mijn: Scaptomyza flava

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Lipaphis erysimi

109 - echte en valse meeldauwen

109a Peronosporaceae: Perofascia lepidii

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo lepidii

110b Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

* Incl. Senebiera.

Coronopus*, swinecress, wartcress

fam. Brassicaceae

1a larva with chitinised head => 2

1b larva a maggot => 4

1c galls, etc. => 100

2a larva greyish green, with prolegs; a leaf is completely mined out: Hellula undalis

2b larva bone coloured, without prolegs; mine less extensive => 3

3a larva without feet; mine more or less a gallery: Ceutorhynchus minutus

3b larva with thoracic feet; mine more blotchy: Phyllotreta nemorum

4a a gallery to the end; frass in discrete black grains; pupation in the mine, in a, usually lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia horticola

4b mine in the end a blotch; frass powdery or in strings; pupation usually external, never in a pupal chamber => 5

5a frass in black strings: Liriomyza xanthocera

5b frass, powdery, in green clouds, often only visible after the mine has been opened: Scaptomyza flava

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Lipaphis erysimi

109 - powdery and downy mildews

109a Peronosporaceae: Perofascia lepidii

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo lepidii

110b Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

* Incl. Senebiera.

15/09/2015