Gnaphalium *, droogbloem

fam. Asteraceae

1a vlekmijn; larve mineert vanuit een zak => 2

1b mijn onder- of bovenzijdig; larve een made => 3

1c mijn voldiep; larve met gechitiniseerde kop => 6

1d gallen etc => 100

2a bruinzwarte schedezak: Coleophora caelebipennella

2b lichtgekleurde buisvormige zijden zak: Coleophora gnaphalii

3a veervormig vertakte mijn, hoofdas bovenop de hoofdnerf: Liriomyza strigata

3b mijn bestaat uit een paar gangen die vanuit de basis in het blad uitstralen: Ophiomyia gnaphalii

3c mijn niet geassocieerd met bladbasis of hoofdnerf => 4

4a verpopping in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia cf. syngenesiae

4b larve verlaat voor de verpopping de mijn via een halfcirkelvormige snede in de epidermis => 5

5a blaasmijn, voorafgegaan door een onderzijdige gang: Phytomyza kyffhusana

5b gangmijn (subtropische exoot): Liriomyza trifolii

6a larve pootloos: Orthochaetes insignis

6b larve met borstpoten => 7

7a mijn klein, larve grijs: Cnephasia incertana

7b mijn niet ongewoon klein; larve niet grijs => 8

8a mijn (deels) gangvormig => 9

8b blaasmijn => 10

9a gang, deels zeer smal, van begin tot eind: Bucculatrix gnaphaliella

9b gang plaatselijk en aan het eind sterk verbreed: Digitivalva reticulella

10a mijn bevat veel frass: Tebenna micalis

10b mijn bevat vrijwel geen frass => 11

11a de larve mineert vanuit een spinselbuis op de grond: Scrobipalpula psilella

11b geen spinselbuis => 12

12a larve blauwig wit, met drie gele, later rode lengtelijnen: Scrobipalpa murinella

12b larve geel met vijf rode lengtelijnen [volgens Hering, 1957a]; hooggebergtesoort: Scrobipalpula diffluella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

103 - Coleoptera

103a Apionidae: Acentrotypus brunnipes

104 - Diptera

104a Tephritidae: Actinoptera discoidea

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Pemphigus populinigrae

108 - brandschimmels

108a Entylomataceae: Entyloma magnusii

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Neoƫrysiphe gnaphalii

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Pustula obtusata

110b Lepidoptera, Tortricidae: Eucosma albidulana

* Incl. Filaginella. Laphangium en Omalotheca.

Niet opgenomen in de tabel: Digitivalva reticulella; Phytomyza hedingi (mijn onbekend)

Gnaphalium *, cudweed

fam. Asteraceae

1a fleck mine; larva mines from a case => 2

1b mine upper- or lower-surface; larva a maggot => 3

1c mine full depth; larva with chitinised head => 6

1d galls, etc => 100

2a brownish black sheath case: Coleophora caelebipennella

2b light coloured tubular silken case: Coleophora gnaphalii

3a pinnately branched corridor, main branch positioned over the midrib: Liriomyza strigata

3b mine consists of several corridors that radiate from the base into the leaf: Ophiomyia gnaphalii

3c mine not associated with leaf base or midrib => 4

4a mine a corridor untill the end; pupation in the leaf in a, usually lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia cf. syngenesiae

4b mine strongly widened towards the end; larva leaves the mine prior to pupation through a semicircular exit slit => 5

5a blotch, prededed by a lower-surface gallery: Phytomyza kyffhusana

5b gallery throughout (subtropical exotic species): Liriomyza trifolii

6a larva without feet: Orthochaetes insignis

6b larva with thoracic feet => 7

7a mine small, larva grey: Cnephasia incertana

7b mine not unusually small; larva not grey => 8

8a mine (partly) a gallery => 9

8b blotch => 10

9a a gallery, initially very fine, untill the end: Bucculatrix gnaphaliella

9b gallery locally and terminally strongly widened: Digitivalva reticulella

10a mine with copious amounts of frass: Tebenna micalis

10b mine almost without frass => 11

11a the larve mines from a silken tube on the ground: Scrobipalpula psilella

11b no silken tube => 12

12a larva bluish white, with three yellow, later red length line: Scrobipalpa murinella

12b larva yellow with five red length lines [teste Hering, 1957a]; high alpine species: Scrobipalpula diffluella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

103 - Coleoptera

103a Apionidae: Acentrotypus brunnipes

104 - Diptera

104a Tephritidae: Actinoptera discoidea

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Pemphigus populinigrae

108 - smut fungi

108a Entylomataceae: Entyloma magnusii

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Neoƫrysiphe gnaphalii

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Pustula obtusata

110b Lepidoptera, Tortricidae: Eucosma albidulana

* Incl. Filaginella, Laphangium, and Omalotheca.

Not includeded in the key: Digitivalva reticulella; Phytomyza hedingi (mine not known)

20/11/2015