Erigeron *, fijnstraal

fam. Asteraceae

1a boven- of onderzijdige gang- of blaasmijn; larve een made => 2

1b voldiepe gang- of blaasmijn; larve met gechitiniseerde kop => 8

1c gallen etc => 100

2a verpoping buiten de mijn => 3

2b verpopping in de mijn => 5

3a mijn veervormige vertakt, hoofdas bovenop de hoofdnerf; mijn begint met een zeer smal, meestal onderzijdig gangetje: Liriomyza strigata

3b mijn onvertakt, niet geassocieerd met de hoofdnerf, zonder onderzijdg deel => 4

4a frass in sliertjes; larve: achterspiraculum met 3 papillen: Liriomyza trifolii

4b frass (deels) in losse korrels; achterspiraculum met 8-11 papillen: Phytomyza erigerophila

5a primaire blaasmijn (voorafgegaan door een kort, later meestal overlopen gangetje) => 6

5b gangmijn, soms een secundaire blaasmijn => 7

6a frass zwart, matig grofkorrelig, zeer spaarzaam: Calycomyza humeralis

6b frass bruin, zeer fijnkorrelig, minder schaars: Calycomyza solidaginis

7a frasskorrels door ongeveer hun diameter gescheiden; normale gangmijn: Chromatomyia cf. syngenesiae

7b frasskorrels veel verder uiteenliggend; gang opvallend lang en smal, meermalen door het blad slingerend: Ophiomyia maura

8a larve zonder borstpoten: Orthochaetes insignis & setiger

8b borstpoten aanwezig => 9

9a mijn geassociƫerd met een spinselbuis onder het blad => 10

9b geen spinselbuis => 11

10a laaglandsoort: Scrobipalpula psilella

10b soort van het gebergte: Gnorimoschema valesiella

11a de larve mineert levenslang (?): Scrobipalpula diffluella

11b oudere larven leven tussen samengesponnen bladeren => 12

12a de mijnen worden gemaakt door larven die leven tussen samengesponnen bladeren: Scrobipalpula ramosella

12b de (jonge) larven leven in de mijn => 13

13a larve: pinacula kleurloos (wel is de basis van de setae zelf zwart): Cnephasia incertana

13b pinacula zwart: Cnephasia stephensiana

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria puculosa

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Acuticauda erigerontis

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia dovrensis

108 - brandschimmels

108a Entylomataceae: Entyloma erigerontis, fischeri

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces cichoracerum; Podosphaera erigerontis-canadensis

109b Peronosporaceae: Basidiophora entospora

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Capnodiales: Septoria erigerontis

110b Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

*Incl. Conza, Stenactis

Niet in de tabel opgenomen: Bucculatrix latviaella; Gnorimoschema nordlandicolella; Ophiomyia paramaura; Phytomyza conyzae.

Erigeron *, fleabane

fam. Asteraceae

1a upper- or lower-surface gallery or blotch; larva a maggot => 2

1b full depth gallery or blotch; larva with chitinised head => 8

1c galls, etc => 100

2a pupation within the mine => 3

2b pupation external => 5

3a corridor pinnately branched, main branch overlying the midrib; mine starts with a very narrow, usually lower-surface, corridor: Liriomyza strigata

3b corridor unbranched, not associated with the midrib, without an lower-surface beginning => 4

4a frass in strings; larva: rear spiraculum with 3 papillae: Liriomyza trifolii

4b frass (partly) in isolated grains; rear spiraculum with 8-11 papillae: Phytomyza erigerophila

5a primary blotch (preceded by a short corridor that usually gets overrun later) => 6

5b corridor, sometimes a secondary blotch => 7

6a frass black, rather coarsely grained, very little in quantity: Calycomyza humeralis

6b frass brown, very finely grained, more abundant: Calycomyza solidaginis

7a frass grains separated by about their own diameter; corridor normal in length and width: Chromatomyia cf. syngenesiae

7b frass grains much further apart; corridor unusually long and narrow, making several loops through the leaf: Ophiomyia maura

8a larva without thoracic feet: Orthochaetes insignis & setiger

8b thoracic feet present => 9

9a mine associated with a silken tube under the leaf => 10

9b no silken tube => 11

10a lowland species: Scrobipalpula psilella

10b species of higher elevations: Gnorimoschema valesiella

11a larve mines all its life (?): Scrobipalpula diffluella

11b older larvae between spun leaves => 12

12a mines are made by larvae that hide between spun leaves: Scrobipalpula ramosella

12b the (young) larvae live within the mine => 13

13a arva: pinacula colourless (the bases of the setae themselves are black): Cnephasia incertana

13b pinacula black: Cnephasia stephensiana

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria puculosa

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Acuticauda erigerontis

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia dovrensis

108 - smut fungi

108a Entylomataceae: Entyloma erigerontis, fischeri

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces cichoracerum; Podosphaera erigerontis-canadensis

109b Peronosporaceae: Basidiophora entospora

110 - other causers

110a Fungi, Capnodiales: Septoria erigerontis

110b Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

*Incl. Conyza, Stenactis

Not included in the key: Bucculatrix latviaella; Gnorimoschema nordlandicolella; Ophiomyia paramaura; Phytomyza conyzae.

16/06/2017