Asplenium *, streepvaren

fam. Aspleniaceae

1a larve in de hoofdnerf vlakbij de bladspits, die daardoor naar beneden oprolt; geen echte mineerder: Chirosia grossicauda

1b gang- of blaasmijn => 2

1c gallen etc => 100

2a larve met poten en gechitiniseerde kop => 3

2b larve een made => 4

3a larve: kop en pronotum bruinzwart: Psychoides verhuella

3b kop een pronotum bleek, lichtbruin: Psychoides filicivora

4a op Asplenium ceterach: Chromatomyia dorsata

4b op andere soorten: => 5

5a blaasmijn, zich over een aantal bladslippen uitstrekkend: Chirosia hystricina

5b gangmijn of secundaire blaasmijn in een enkele bladslip => 6

6a gang max. 4 cm lang; frass in twee rijen, parelsnoervormig (voorkomen op deze waardplant zeer twijfelachtig): Phytoliriomyza hilarella

6b gang vaak langer; frass in lange lijn aan één gangwand: Chromatomyia scolopendri

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

107 - roesten

107a Pucciniastraceae: Milesia magnusiana; Milesina feurichii, murariae, scolopendrii

*Incl. Ceterach, Phyllitis.

Asplenium *, hart's-tongue fern, spleenwort

fam. Aspleniaceae

1a larva in the midrib near the leaf apex that curls downwards: not a true miner: Chirosia grossicauda

1b corridor or blotch mine => 2

1c galls, etc => 100

2a larva with feet and chitinised head => 3

2b larva a maggot => 4

3a larva: head and pronotum brown-black: Psychoides verhuella

3b head and pronotum very pale brown: Psychoides filicivora

4a on Asplenium ceterach: Chromatomyia dorsata

4b on other species: => 5

5a blotch mine that occupies several pinnulae: Chirosia hystricina

5bcorridor or a secondary blotch that occupies a single pinnula => 6

6a corridor ≤ 4 cm; frass in two rows of pearl chains (occurrence on this hostplant doubtlful): Phytoliriomyza hilarella

6b corridor often longer; frass in a long line along one of the sides: Chromatomyia scolopendri

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

107 - rust fungi

107a Pucciniastraceae: Milesia magnusiana; Milesina feurichii, murariae, scolopendrii

*Incl. Ceterach, Phyllitis.

23/01/2017