Nieuws / News

Toevoegingen, nieuwe figuren, belangrijke correcties / Additions, new illustrations, important corrections


juli 2017

July, 2017

Aankondiging

Binnen enkele weken zal het uiterlijk van deze website ingrijpend veranderen. Na ruim 15 jaar was dat meer dan nodig. Het belangrijkste verschil voor de gebruiker is de veel betere doorzoekbaarheid en overzichtelijkheid. Belangrijk is ook dat de site goed te raadplegen is met een tablet of mobiele telefoon.

De verbouwing wordt gerealiseerd door Jaap Wiering en is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.

Announcement

Within a few weeks the appearance of this site will drastically change. After more than 15 year a modernisation was overdue. For the user the main differences are a much improved searchability and transparancy. Also important is that the site can be better consulted on a tablet or mobile telephone.

The renovation is executed by Jaap Wiering and made possible by a financial support of the Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.


juni 2017

June, 2017

Nieuwe soort voor de Benelux:

New species for the Benelux:

Contarinia vincetoxici.

Nieuwe soort voor Nederland:

New species for the Netherlands:

Roeslerstammia erxlebella.

Nieuwe waardplant-relatie:

New host plant relation:

Acrocercops brongniardella: Quercus palustris.


mei 2017

May, 2017

nieuwe waardplant

new hostplant:

Aulagromyza hendeliana: Lonicera rupicola


april 2017

April, 2017

twee interessante boeken aangekondigd:

two interesting books forthcoming:

Micro Moth Field Tips (voor lezers op het continent + port € 5.35)

Plantengallen

Een nieuwe roest voor de Nederlandse flora:

A new species of rust for the flora of the Netherlands:

Uromyces acutatus.

En een nieuwe vlinder voor de fauna:

And a new moth species for the fauna:

Paracrania chrysolepidella.

Uitzonderlijke waardplant-relatie:

Exceptional host plant relation:

Coleophora pyrrhulipennella: Vaccinium vitis-idaea.


maart 2017

March, 2017


februari 2017

February, 2017


januari 2017

January, 2017


december 2016

December, 2016


november 2016

November, 2016

Nieuwe soort voor de fauna van België:

New species for the fauna of Belgium:

Metallus albipes.

Mogelijk nieuw waardplanten-geslacht:

Possible new host plant genus:

Rhopalomyia foliorum.


october 2016

October, 2016

Nieuwe soorten voor de fauna van België:

New species for the fauna of Belgium:

Microbotryum flosculorum; Neovossia moliniae; Xestophanes brevitarsis.

Nieuwe foto's:

New pictures:

Aceria macrorhyncha, marginemvolvens, pontica, pseudoplatani, pyracanthi, salviae; Acodiplosis inulae; Agromyza albitarsis, anthracina; Amauromyza morionella; Ampelomyces quisqualis; Andricus foecundatrix, grossulariae; Asphondylia echii, miki; Caloptilia stigmatella; Cheilosia semifasciata; Chromatomyia primulae; Clinodiplosis cilicrus; Coleophora badiipennella; Contarinia dipsacearum, lathyri; Dasineura aceris, geranii, lathyricola, leguminicola, ranunculi; Ectoedemia arcuatella, occultella; Eriophyes exilis; Erysiphe circaeae, convolvuli var. calystegiae, divaricata, hypophylla, prunastri, pseudoregularis, urticae; Exobasidium karstenii; Fenella nigrita; Golovinomyces ambrosiae, circumfusus, verbasci; Gymnosporangium cornutum; Heterarthrus leucomela; Kiefferia pericarpiicola; Laingia psammae; Mayetiola dactylidis, moliniae; Fabomyia medicaginis; Melampsora laricis-populina; Mikomyia coryli; Moesziomyces bullatus; Neovossia moliniae; Orchestes pilosus, testaceus; Parna tenella; Peronospora meliloti; Phyllactinia alnicola, betulae, orbicularis; Phyllocolpa plicadaphnoides; Phyllocnistis saligna; Phyllonorycter emberizaepennella, issikii, nigrescentella; Phytomza hellebori, origani, podagrariae, tetrasticha; Podosphaera macrospora, xanthii; Puccinia obscura; Rabdophaga heterobia, rosaria; Rhizobium leguminosarum; Rhopalomyia campestris; Sawadaea bicornis; Scolioneura betuleti; Scythropia crataegella; Stigmella pretiosa, splendidissimella, styracicolella; Thelaxes dryophila; Tranzschelia discolor; Trioza flavipennis; Zygiobia carpini.


september 2016

September, 2016

Nieuwe soorten voor de Benelux:

New species for the Benelux:

Caryocolum vicinella, Phytomyza thalictricola.

Nieuwe soort voor België:

New species for Belgium:

Phytomyza thysselini.

Tuta absoluta gevonden op Solanum dulcamara, nigrum, triflorum.

Tuta absoluta found on Solanum dulcamara, nigrum, triflorum.


augustus 2016

August, 2016

Nieuw voor de Benelux:

New for the Benelux:

Liriomyza balcanica; Pegomya dulcamarae

Nieuw voor Nederland:

New for the Netherlands:

Agromyza dipsaci

correctie: gallen op Bupleurum falcatum werden niet veroorzaakt door Eryngiophaga hungarica maar door:

correction: galls on Bupleurum falcatum were not caused by Eryngiophaga hungarica but by:

Planchonia arabidis.

ongewone waardplant

unusual hostplant:

Phyllonorycter corylifoliella: Corylus avellana


juli 2016

July, 2016

Onbekende mijn op Amelanchier:

Unknown mine on Amelanchier:

Caloptilia spec..


juni 2016

June, 2016

Nieuwe soort voor de Belgische lijst:

New species for the list of Belgium:

Cladosporium taphrinae; Macrolabis incolens; Microbotryum marginale; Taphrina caerulescens


mei 2016

May, 2016

Nieuwe gal voor de Nederlandse lijst:

New gall for the list of the Netherlands:

Cacopsylla pruni


december 2015

December, 2015

Opmerkelijk late mijnenwaarneming:

Remarkably late mine found:

Acrocercops brongniardella


november 2015

November, 2015

Nieuwe waardplanten voor Colephora albitarsella:

New host plants for Colephora albitarsella:

Agastache foeniculum; Salvia verticillata,


augustus 2015

August, 2015

In Engeland is in 2014 een nog ongedetermineerde galmug opgedoken die die bloemen van Agapanthus vernielt. Meer informatie:

In 2014 an as yet unidentified gall midge has appeared in Britain that destroys the flowers of Agapanthus. More details:

Royal Horticultural Society

Raadselachtig optreden van de voorjaarsgeneratie van Tetraneura ulmi in augustus.

Enigmatic appearance of the spring generation of Tetraneura ulmi in August.

Nieuw voor de fauna van België:

New for the fauna of Belgium:

Liriomyza centaureae; Monochroa suffusella


juli 2015

July, 2015

Nu ook in België waargenomen:

Found now also in Belgium:

Dryocosmus kuriphilus

Phyllocnistis cf labyrinthella gevonden op Salix pentandra!


juni 2015

June, 2015

Nieuw voor de fauna van de Benelux:

New for the fauna of the Benelux:

Agromyza pulla


april 2015

April, 2015

Een nieuwe mineerder van jeneverbes, uitgekweekt door Carina Vansteenwinkel:

A new miner on juniper, bred by Carina Vansteenwinkel:

Argyresthia reticulata.


maart 2015

March, 2015

Nieuwe galmug voor westelijk Europa:

New cecidomyiid for western Europe:

Jaapiella chelidonii.


december 2014

December, 2014

Door Stéphane Claerebout waargenomen in België:

Found in Belgium by Stéphane Claerebout:

Stigmella viscerella.


october 2014

October, 2014

Nog twee nieuwe agromzyiden voor België:

Another two agromyzids for Belgium:

Chromatomyia ramosa, Phytomyza lycopi.


september 2014

September, 2014

Nieuws uit België:

News from Belgium:

Mortelmans J, Boeraeve M, Tamsyn W, Proesmans W, & Dekeukeleire D, 2014a. Thirteen new Agromyzidae for Belgium (Diptera: Agromyzidae). - Bulletin de la Société royale belge d’Entomologie 150: 141-148.


augustus 2014

August, 2014

Nieuwe synonymie (voor de website):

New synonymy (for the website):

Eriophyes sorbi => E. pyri.

Eerste waarneming in Nederland in de open lucht, op tomaat en aardappel:

First open air observation in the Netherlands, on tomato and potato:

Tuta absoluta.


juli 2014

July, 2014

Nieuwe soort voor België:

New species for Belgium:

Phytomyza aconiti.

Toch een goede soort:

Reinstated as a valid species:

Asphondylia bitensis.


juni 2014

June, 2014

Nieuwe soorten voor de Benelux:

New species for the Benelux:

Bucculatrix chrysanthemella; Phytosciara macrotricha.

Nieuwe soort voor Nederland:

New species for the Netherlands:

Delia echinata.


april 2014

April, 2014

Nieuwe soort voor België:

New species for Belgium:

Parna apicalis.


november 2013

November, 2013

Correctie: Een gal op Dittrichia viscosa, toegeschreven aan Acodiplosis inulae, is in werkelijkheid het werk van Myopites stylatus; met dank aan Jordi Montobbio.

Correction: A gall on Dittrichia viscosa, attributed to Acodiplosis inulae, actually is the work of Myopites stylatus; with thanks to Jordi Montobbio.

Nu ook in België op gagel gevonden:

Now also in Belgium found on bog myrtle:

Bucculatrix cidarella.


october 2013

October, 2013

Spectaculaire uitbreiding van de verspreiding in Nederland waargenomen (van As & Scheffers, 2013a) van

Spectecular expansion found of the range in the Nederland (van As & Scheffers, 2013a) of

Ectoedemia quinquella


september 2013

September, 2013

Interessant geval van xenophagie:

Interesting case of xenophagy:

Phytomyza heringiana.


augustus 2013

August, 2013

Nieuwe soort voor de Belgische fauna:

New species for the fauna of Belgium:

Coleophora saponariella.

Nieuwe waardplant-relatie:

New hostplant relation:

Dialectia imperialella - Echium plantagineum

Mogelijke nieuwe waardplant-relatie:

Possible new hostplant relation:

Dasineura irregularis - Acer saccharinum


juli 2013

July, 2013

Drie agromyziden en twee psylliden nieuw voor de fauna van België (Baugnée, 2013a; Mortelmans, Dekeukeleire & Baugnée, 2013a):

Three agromyzids and two psyllids new for the fauna of Belgium (Baugnée, 2013a; Mortelmans, Dekeukeleire & Baugnée, 2013a):

Phytomyza fallaciosa, ranunculivora, stolonigena; Trioza cerastii, proxima.


maart 2013

March, 2013

Nieuwe website:

New web site:

Bladmineerders.be


januari 2013

January, 2013

Afgevoerd van de Nederlandse lijst:

Deleted from the list of the Netherlands:

Bucculatrix rhamniella.

Britse Phytoptus erinotes en Nederlandse Ph. abnormis zijn vermoedelijk Ph. tetratrichus.

British Phytoptus erinotes and Dutch Ph. abnormis probably are Ph. tetratrichus.


december 2012

December, 2012

Ernstige onzekerheid omtrent determinatie van de mijnen van Coptotriche marginea en heinemanni; onderzoek is urgent.

Serious doubt about the identification of the mines of Coptotriche marginea and heinemanni; a closer study is urgently needed.

Scolioneura vicina is mogelijk een synoniem van S. betuleti.

Scolioneura vicina possibly is a synonym of S. betuleti.

Oplossing van een oud probleem: het jeugdmijntje van Swammerdamia caesiella.

The solution of an old problem: the youth mine of Swammerdamia caesiella.


november 2012

November, 2012

Nieuwe soorten voor de Belgische fauna:

New species for the fauna of Belgium:

Phyllonorycter issikii; Phytomyza fallaciosa, ranunculivora, stolonigena; Stigmella sorbi.

Een geval van xenofagie bij Ectoedemia subbimaculella

A case of xenophagy in Ectoedemia subbimaculella


juni 2012

June, 2012

Nieuwe waardplant-relatie:

New hostplant relation:

Phytomyza conyzae - Inula helenium.


mei 2012

May, 2012

Stigmella arbusculae is een goede soort.

Stigmella arbusculae is a valid species.

Nieuwe mineerder in de Europese fauna:

New miner in the fauna of Europe:

Fenusa ewaldi.

naamswijzigingen:

name changes:

Aceria aceriscampestris => A. myriadeum

Gymnosporangium fuscum => G. sabinae


april 2012

April, 2012

Nieuwe soort voor de Nederlandse fauna:

New species for the fauna of the Netherlands:

Tetramesa calamagrostidis.

Nieuwe soort voor Nederland en België:

New species for the Netherlands and Belgium:

Contarinia galeobdolontis.


maart 2012

March, 2012

Nieuwe soort voor de Belgische fauna:

New species for the fauna of Belgium:

Stigmella magdalenae.

Nieuwe waarneming van Cameraria gaultheriella in Nederland.

New record of Cameraria gaultheriella in the Netherlands.


februari 2012

February, 2012

Nieuwe Europese mineerder:

New European leaf miner:

Antispila oinophylla

Nieuwe soort voor de Belgische fauna:

New species for the fauna of Belgium:

Chirosia histricina.


januari 2012

January, 2012

Nieuwe mineerder in de Europese fauna:

New miner in the fauna of Europe:

Coptodisca juglandella.


december 2011

December, 2011

Interessant artikel, en mooie video-opnamen, van seismisch gedrag van een mineerder (een Amerikaanse Antispila-soort) als afweergedrag jegens parasitaire wespjes:

Interesting paper, and beautiful video-recordings, of seismic behaviour of a leaf miner (an American Antispila species) as a defensive response to chalcidoid parasitoids:

Low (2008)

video

Nieuwe Europese mineerder:

New European leaf miner:

Ectoedemia rosae

Nieuwe soort voor de Belgische fauna:

New species for the fauna of Belgium:

Coleophora trigeminella.


november 2011

November, 2011

Nieuwe soort voor de Nederlandse fauna:

New species for the fauna of the Netherlands:

Cerodontha luctuosa.


october 2011

October, 2011

Een nieuwe soort mineerder:

A new miner species:

Caloptilia jurateae Bengtsson, 2010.


september 2011

September, 2011

Tuta absoluta in België waargenomen in de open lucht.

Tuta absoluta observed in Belgium in the open air.

Nieuwe soorten voor de Belgische fauna:

New species for the fauna of Belgium:

Trioza cerastii & proxima.


augustus 2011

August, 2011

Nieuwe galmug voor de Nederlandse fauna:

New cecidomyiid for the fauna of the Netherlands:

Ozirhincus millefolii.


juli 2011

July, 2011

Nieuwe mineerder voor de Belgische fauna:

New miner for the fauna of Belgium:

Phytomyza heringiana.

Nieuwe mineerder voor de Nederlandse fauna (zie Microlepidoptera.nl voor het complete verhaal):

New miner for the fauna of the Netherlands (see Microlepidoptera.nl for the full story):

Bucculatrix ainsliella.


juni 2011

June, 2011

Nieuwe mineerder voor de Belgische fauna:

New miner for the fauna of Belgium:

Galiomyza violiphaga.

Nieuwe mineerder voor de Nederlandse fauna:

New miner for the fauna of the Netherlands:

Caloptilia roscipennella.


mei 2011

May, 2011

Nieuwe soort voor de Belgische fauna:

New species for the fauna of Belgium:

Aspilapteryx limosella.


september 2010

September, 2010

Nieuwe soort voor België (en de Benelux):

New species for Belgium (and the Benelux):

Parectopa robiniella .


juni 2010

June, 2010

Nieuwe soort voor België:

New species for Belgium:

Phytomyza origani.


mei 2010

May, 2010

Nieuwe soort voor België:

New species for Belgium:

Agromyza igniceps.


april 2010

April, 2010

Nieuw voor de fauna van België:

New for the fauna of Belgium:

Heliozela hammoniella .


januari 2010

January, 2010

Nieuw voor de Belgische fauna:

New for the fauna of Belgium:

Chirosia betuleti

Een geheel nieuwe soort voor de Britse fauna:

An entirely new species for the British fauna:

Ectoedemia heckfordivan Nieukerken, A & Z Lastuvka, 2010.


november 2009

November, 2009

Nieuw voor de fauna van België:

New for the fauna of Belgium:

Aulagromyza heringii .

Nieuwe binnenkomer in de Nederlandse fauna (zie Microlepidoptera.nl):

New arrival in the fauna of the Netherlands (see Microlepidoptera.nl):

Caloptilia fidella .


october 2009

October, 2009

Antispila treitschkiella bereikt opnieuw plaagdichtheden.

Antispila treitschkiella again reaches pest proportions.


september 2009

September, 2009

Nieuwe binnenkomer in de Nederlandse fauna (zie Microlepidoptera.nl):

New arrival in the fauna of the Netherlands (see Microlepidoptera.nl):

Phyllonorycter issikii


maart 2009

March, 2009

Winter-generatie van Phyllonorycter messaniella in Nederland gevonden.

Winter generation of Phyllonorycter messaniella found in the Netherlands.


december 2008

December, 2008

nieuw voor België

new for Belgium

Isochnus sequensi .


october 2008

October, 2008

Nieuwe mineerder voor België:

New miner species for Belgium:

Phytomyza hellebori.

Nieuwe mineerder van amerikaanse vogelkers ( Prunus serotina):

New miner on Black Cherry ( Prunus serotina):

Phyllonorycter corylifoliella .


september 2008

September, 2008

Nieuwe soort voor de Nederlandse fauna:

New species for the fauna of the Netherlands:

Phytomyza tetrastricha


juli 2008

July, 2008

Nieuw voor de Nederlandse fauna:

New for the fauna of the Netherlands:

Chromatomyia centaurii


mei 2008

May, 2008

Nieuw voor de Nederlandse fauna:

New for the fauna of the Netherlands:

Phytomyza doronici


januari 2008

January, 2008

Nieuw voor de Nederlandse fauna:

New for the fauna of the Netherlands:

Amauromyza chamaebalani

Afgevoerd van de Nederlandse lijst:

Deleted from the Dutch list:

Cerodontha atra, C. luctuosa, C. morosa, C. superciliosa; Chromatomyia fuscula.

Toegevoegd aan de Nederlandse lijst:

Added to the Dutch list:

Cerodontha hirtae , Liriomyza tragopogonis


december 2007

December, 2007

Verwijderd van de lijst van Nederlandse soorten:

Removed from the list of Dutch species:

Cornutrypeta spinifrons


november 2007

November, 2007

Nieuwe west-Europese mineerder beschreven:

New miner species described from western Europe:

Phyllocnistis ramulicola Langmaid & Corley, 2007

Gerevalideerde soort:

Revalidated species:

Phyllonorycter cerasicolella

Naamswijziging

Nomenclatural change

Parna reseriListon => P. apicalis (Brischke)


october 2007

October, 2007

Nieuw voor de Nederlandse fauna (maar slechts één mijntje!):

New for the fauna of the Netherlands (but no more than one mine to prove it):

Bucculatrix rhamniella


september 2007

September, 2007

De dorsale bestekeling van de abdominale segmenten van de pop van Coptotriche marginea wijkt sterk af van de beschrijving door Patocka & Turcani (2005a). Engels materiaal van margineavertoont een bestekeling die identiek is aan wat door hen wordt afgebeeld voor C. heinemanni .

The dorsal spinulation of the abdominal segments of the pupa of Coptotriche marginea strongly differs from th description by Patocka & Turcani (2005a). British material of margineashows a spinulation that is identical to what is illustrated by them for C. heinemanni .

Nieuw voor de Nederlandse fauna:

New for the fauna of the Netherlands:

Agromyza nigrescens , Bucculatrix ulmifoliae, Caloptilia hemidactylella , Fenella minuta

Nieuw voor de Belgische fauna:

New for the fauna of Belgium:

Agromyza alnivora

Afgevoerd van de Nederlandse lijst:

Removed from the Dutch list:

Phytomyza corvimontana


januari 2007

January, 2007

Nieuwe soort voor de fauna:

New species for the fauna of the Netherlands:

Phytomyza stolonigena


october 2006

October, 2006

De 'echte' Agromyza reptans eindelijk in Nederland gevonden!

The 'real' Agromyza reptans finally found in the Netherlands!

Nieuwe soorten voor België:

New species for Belgium:

Liriomyza pisivora ; Phytomyza adjuncta, Ph. elsae, Ph. fulgens; Stigmella aceris


september 2006

September, 2006

Nieuwe soort voor de fauna:

New species for the fauna:

Stigmella aceris


juni 2006

June, 2006

Nieuw materiaal gevonden van Phytomyza griffithsi , nu definitief een Nederlandse soort.

New material found of Phytomyza griffithsi , now definitely a Dutch species.

Nieuwe soort voor de fauna:

New species for the fauna:

Heterarthrus cuneifrons


november 2005

November, 2005

Nieuwe soorten voor de fauna:

New species for the fauna:

Cerodontha luzulae, Liriomyza pisivora .


october 2005

October, 2005

Nieuwe soort voor de fauna (zeer waarschijnlijk):

New species for the fauna (very probable):

Agromyza graminicola

Aulagromyza heringii lijkt in Nederland bezig te zijn aan een snelle opmars.

Aulagromyza heringii seems to advance strongly in the Netherlands.


september 2005

September, 2005

Nieuwe soort voor de Benelux:

New species for the Benelux:

Calycomyza solidaginis


juli 2005

July, 2005

Nieuwe soort voor de Benelux:

New species for the Benelux:

Phytomyza origani.

Definitief voorkomend in Nederland:

Definitely established for the Netherlands:

Agromyza nigripes.


juni 2005

June, 2005

Nieuwe soorten voor Nederland:

New species for the Netherlands:

Agromyza viciae, Heterarthrus healyi; Ophiomyia beckeri.

06/07/2017