Tuta absoluta (Meyrick, 1917)

Lepidoptera, Gelechiidae

Lycopersicon esculenteum, Peru, Lima; © Chris Snyers

Tuta absoluta mine

Lycopersicon esculenteum, Peru, Lima; © Chris Snyers

Bron: Pherobank, Wageningen

Tuta absoluta mine

Source: Pherobank, Wageningen, The Netherlands

Lycopersicon esculentum, Westland, ‘s-Gravenzande, 1.viii.2014 © Jan Scheffers: eerste waarneming in de open lucht

Tuta absoluta: mine on Lycopersicum esculentum

Lycopersicon esculentum, Westland, ‘s-Gravenzande, 1.viii.2014 © Jan Scheffers: first open air observation

larve, deels uit de mijn stekend

Tuta absoluta: mine on Lycopersicum esculentum

larva protruding from the mine

larve

Tuta absoluta: larva on Lycopersicum esculentum

larva

de soort is ook een boorder in de vruchten ...

Tuta absoluta: damage to Lycopersicum esculentum

the species also is a borer in the fruits ...

... en de stengels

Tuta absoluta: damage to Lycopersicum esculentum

... and in the stems.

Solanum tuberosum, Westland, ‘s-Gravenzande © Jan Scheffers

Tuta absoluta: mine on Solanum tuberosum

Solanum tuberosum, Westland, ‘s-Gravenzande © Jan Scheffers

Solanum nigrum, Westland, ‘s-Gravenzande © Jan Scheffers

Tuta absoluta: mine on Solanum nigrum

Solanum nigrum, Westland, ‘s-Gravenzande © Jan Scheffers

geopende mijn met larve

Tuta absoluta: opened mine and larva on Solanum nigrum

opened mine with larva

Solanum tuberosum, Westland, ‘s-Gravenzande © Jan Scheffers

Tuta absoluta: mine on Solanum tuberosum

Solanum tuberosum, Westland, ‘s-Gravenzande © Jan Scheffers

Lycopersicon esculentum, Westland, ‘s-Gravenzande © Jan Scheffers: wanneer de larve optreedt als stengelboorder treedt enige zwelling op

Tuta absoluta

Lycopersicon esculentum, Westland, ‘s-Gravenzande © Jan Scheffers: when the larva acts as a stem borer, some light swelling may occur

Solanum triflorum, Westland, ‘s-Gravenzande © Jan Scheffers

Tuta absoluta: mine on Solanum triflorum

Solanum triflorum, Westland, ‘s-Gravenzande © Jan Scheffers

larve

Tuta absoluta: larva on Solanum triflorum

larva

mijn Ovipositie aan de bladonderzijde. Aanvankelijk een voldiepe gang met onregelmatig verloop en breedte. De frass ligt hier in een centrale, slechts weinig onderbroken sliert. Later wordt de mijn een zeer onregelmatige, voldiepe blaas met nog maar weinig frass in losse korrels. De larva kan waarschijnlijk de mijn verlaten en elders opnieuw beginnen (en intussen zijn frass kwijtraken), want aangetaste bladeren bezitten veel ijl spinsel aan de buitenzijde. De larve mineert zijn gehele leven; verpopping buiten de mijn.

mine Oviposition at the leaf underside. Initially a full depth gallery with an irregular course and width. Frass here in a central, only rarely interrupted, pearl chain. Later the mine develops into a very irregular, full depth blotch with only a little frass in loose grains. Probably the larva can leave its mine and restart elsewhere (getting rid of its frass in the mean time), because attacked leaves show loose silk at their surface. The larva mines it entire life; pupation is external.

waardplanten: Solanaceae, in mindere mate ook Amaranthaceae, Convolvulaceae, Fabaceae

hostplants: Solanaceae, to a lesser degree also Amaranthaceae, Convolvulaceae, Fabaceae

Capsicum annuum; Chenopodium album; Convolvulus arvensis; Datura ferox, stramonium; Lycium chilense; Lycopersicon esculentum, hirsutum; Nicotiana glauca, tabacum; Petunia; Phaseolus vulgaris; Schizanthus; Solanum dulcamara, elaegagnifolium, lyratum, muricatum, melongena, nigrum, triflorum, tuberosum, viride.

BENELUX

BE In 2011 door Chris Snyers in België minerend gevonden in de open lucht, niet ver van een tomatenkas waarin al in 2010 een aatasting was opgetreden.

NE In 2914 door Jan Scheffers waargenomen in de open licht, ook op een wilde plant (Solanum nigrum). In 2016 door hem gvonden in de duinen op S. dulcamara, nigrum en triflorum.

LUX niet waargenomen.

BENELUX

BE Found by Chris Snyers in in 2011 in Belgium mining in the open air, not far from a tomato greenhouse where already in 2010 an infestation had occurred.

NE NE Found in 2914 by Jan Scheffers in the open, also on a wild plant (Solanum nigrum). Fond vy him in 2016 in the dunes on Solanum dulcamara, nigrum, and triflorum.

LUX not recorded.

verspreiding binnen Europa Zuid-Europa; van oorsprong een Zuid-Amerikaanse soort.

distribution within Europe southern Europe; originally a species from Latin America.

opmerkingen In Zuid-Europa, waar deze soort bij ongeluk is geïntroduceerd, een ernstige plaag in de teelt van aardappelen en tomaten. In het eerste geval door schade aan de bladeren, bij tomaten vooral omdat de larven ook de vruchten aantasten.

notes In southern Europe, where the species has been accidentally introduced, a serious pest on potatoes and tomato. In the first case because of damage to the foliage, in the case of tomato mainly because the larvae also attack the developing fruits.

literatuur

references

Huemer & Karsholt (2010a), OEPP/EPPO (2005a) Oztemiz (2014a), De Prins & Steeman (2011a), Toševski, Jović, Mitrović, Cvrković, Krstić & Krnjajić (2011a).

04/09/2016