Trifurcula alypella Klimesch, 1975

Lepidoptera, Nepticulidae

Globularia alypum; Spanje, Majorca; uit Klimesch (1975a)

Trifurcula alypella mine

Globularia alypum; Spain, Mallorca; uit Klimesch (1975a)

mijn Ovipositie aan de onderzijde van de basis van de hoofdnerf. De mijn begint als een onopvallend wittig gangetje met geelbruine frass. Vervolgens looopt de gang nogal wiegelend, langs de bladrand, met een zwarte, in breedte variërende frasslijn, die nooit de volle gangbreedte inneemt. Gewoonlijk wisselt de mijn tegen het einde van bovenzijdig naar onderzijdig, of andersom. Exit slit meestal in bovenzijde. Herkenbare mijnen meestal in de grotere bladeren; kleine bladen worden volledig en onherkenbaar uitgemijnd.

mine Oviposition at the underside of the base of the midrib. The mine begins as an inconspicuous whitish corridor with yellow brown frass. Next the corridor runs, somewhat wavy, along the leaf margin with a black frass line that varies in width but never takes the full width of the corridor. The corridor mostly in the end switches from upper-surface to lower-surface or vica versa. Exit slit usually upper-surface. Recognisable mines generally in the larger leaves: small leaves are completely and unrecognisably mined out.

waardplanten: Plantaginaceae, monofaag

hostplants: Plantaginaceae, monophagous

Globularia alypum.

verspreiding binnen Europa Spanje (vasteland en Majorca), Frankijk (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Spain (mainland and Mallorca), France (Fauna Europaea, 2009).

larve Geel, kopkapsel lichtbruin.

larva Yellow, head capsule light brown.

literatuur

references

Klimesch (1975a), A & Z Laštuvka (1997a, 2011a), Z & A Laštůvka (2009b), van Nieukerken (1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a).

15/11/2014