Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796)

Lepidoptera, Yponomeutidae

Betula pendula, Lattrop, Bergvennen

Swammerdamia caesiella: mine on Betula

Betula pendula, Lattrop, Bergvennen

Betula sp., België, prov. Limburg, Zutendaal de Lieteberg © Chris Snyers

Swammerdamia caesiella: mines on Betula

Betula sp., Belgium, prov. Limburg, Zutendaal de Lieteberg © Chris Snyers

jonge larve met drie mijntjes

Swammerdamia caesiella: young larva

young larva with three small mines

mijn De jonge larve maakt een of, waarschijnlijker meerdere, zeer kleine mijntjes, waaruit een groot deel van de frass verwijderd wordt. Een deel van de frasskorrels blijft hangen in spinsel onder de mijn.

mine The young larva makes one of, more probably, several tiny mines, from which much of the frass is ejected. Part of the frass grains are trapped in a slight spinning under the mine.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae, monophagous

Betula pendula.

fenologie Twee generaties; larven in juni-juli en september-october; overwintering als pop.

phenology Bivoltine, larvae in June-July and September-October; hibernation as pupa.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2012).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2012).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2012).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2012).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2012).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2012).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa (Fauna Europaea, 2012).

distribution within Europe All Europe (Fauna Europaea, 2012).

larve De vrijlevende larve is licht tot donker grijsgroen, met drie donkerder lengtelijnen. De larve leeft onder een dun spinsel aan de bovenzijde van het blad, en veroorzaakt daar venstervraat.

larva The free living larva is light or dark greyish green with three darker length lines. The lara lives under a slight spinning at the upperside of the leaf, casuing window feeding.

opmerkingen Deze mijntjes waren al langer bekend, maar pas in 2012 lukte het Chris Snyers om de relatie met een veroorzaker te leggen. Dergelijke kleine jeugdmijntjes lijken een specialiteit te zijn van de familie Yponomeutidae.

notes These mines were known already for some years, but only in 2012 Chris Snyers succeeded in finding the link to the responsible species. Similar tiny youth mines seem to be a speciality of the family Yponomeutidae.

literatuur

references

Agassiz (1996a), Baldizzone (2004a), Bengtsson & Johansson (2011a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Leutsch (2011a).

30/12/2012