Stigmella viscerella (Stainton, 1853)

Lepidoptera, Nepticulidae

Ulmus spec., België, prov. Namen, Couvin, Zône Industriel le long de l’Eau Blanche © Stéphane Claerebout; det. Erik van Nieukerken

Stigmella viscerella: mine on Ulmus

Ulmus spec., Belgium, prov. Namur, Couvin, Zône Industriel le long de l’Eau Blanche © Stéphane Claerebout; det. Erik van Nieukerken

mijn en larve in doorzicht

Stigmella viscerella: larvae in mine on Ulmus

mine and larva lighted from beeind

Ulmus spec., België, prov. Namen, Chimay, Étang de Virelles © Stéphane Claerebout

Stigmella viscerella: mine on Ulmus spec.

Ulmus spec., Belgium, prov. Namur, Chimay, Étang de Virelles © Stéphane Claerebout

larve

Stigmella viscerella: larva

larva

mijn Zeer compacte mijn: een zeer sterk gekronkelde gang in in darmachtige, zigzaggende lussen; alleen het allerlaatste gedeelte is losser. Frass in eerste begin en einde zwart, daartussen bruin en in boogjes, overal behalve in het allerlaatste deel de gehele gangbreedte innemend. De verse mijn valt op door zijn roodbruine kleur. Bij de twee mij bekende mijnen was eenmaal het ei aan de onderijde geplaatst, in het tweede geval aan de bovenzijde, op een nerf.

mine Very compact mine; a strongly contorted corridor in intestine-like, zigzagging loops; only the very last part of the corridor is free. Frass in the first and in the final part of the mine black, warm brown and coiled in the central section, and, except for the last section, occupying the entire width of the ocrridor. Fresh mines have a striking red brown colour. In the two mines that I know th mine was placed at the lower side in one, upper side, on a vein, in the second.

waardplanten: Ulmaceae, monofaag

hostplants: Ulmaceae, monophagous

Ulmus minor, plotii.

fenologie Larven in september (Emmet, 1983a); de foto hierboven werd echte gemaakt in midden augustus.

phenology Larvae in September (Emmet, 1983a); however, the picture above was made in mid-August.

BENELUX

BE In 2014 waargenomen door Stéphane Claerebout; foto's hierboven.

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009); zie ook de opmerking hieronder.

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE Found in 2014 by Stéphane Claerebout; pictures above.

NE not recorded (Fauna Europaa, 2009); see also the note below.

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Centraal en zuidelijk Europe, inclusief Engeland, maar exclusief het Iberisch Schiereiland (Fauna Eurpaea, 2008).

distribution within Europe Central and southern Europe, including the UK, but excluding the Iberian Peninsula (Fauna Eurpaea, 2008).

larve Heldergroen (Emmet, 1983a).

larva Bright green (Emmet, 1983a).

synoniemen Nepticula viscerella.

synonyms Nepticula viscerella.

opmerkingen Sterk gewonden mijnen van Stigmella lemniscella kunnen verraderlijk lijken op mijnen van viscerella. Zulke mijnen hebben enige tijd tot de veronderstelling geleid dat viscerella in Nederland voorkwam, totdat DNA-onderzoek aantoonde dat de determinatie onjuist was. Gangen van viscerella maken in het eerste deel van de mijn een aantal zigzag-lussen; bovendien zijn de larven groen, niet geel.

notes Strongly wound mines of Stigmella lemniscella can resemble deceivingly those of viscerella. Such mines for some time have led to the supposition that viscerella did occur in the Netherlands, until DNA-research disproved the identification. Corridors of viscerella start by making a number of zigzag loops; moreover the larvae are green, not yellow.

literatuur

references

Beiger (1980a), Buhr (1937a, 1964a), Buszko & Baraniak (1989a), Buszko & Beshkov (2004a), Diškus & Stonis (2012a), Drăghia (1970a, 1972a), Emmet (1971a, 1983a), Groschke (1944), Hartig (1939a), Hering (1930a, 1957a), Klimesch (1936a, 1978b), ME & MA Kurz (2007a), A & Z Laštuvka (1997a), Maček (1999a), Navickaitė, Diškus & Stonis (2014), van Nieukerken (1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2006a), van Nieukerken, Zolotuhin & Mistchenko (2004a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sefrová (2005a), Skala (1939a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a, 1981a), Tomov & Krusteva (2007a), Zoerner (1969a).

15/02/2017