Stigmella sorbi (Stainton, 1861)

Lepidoptera, Nepticulidae

Sorbus aucuparia, Italië, Aosta; herbarium Ben van As

Stigmella sorbi mine

Sorbus aucuparia, Italy, Aosta; herbarium Ben van As

Sorbus aucuparia, België; uit Wullaert (2010c).

Stigmella sorbi; mine on Sorbus auciparia

Sorbus aucuparia, België; from Wullaert (2010c).

Sorbus aucuparia, België, prov. Luxemburg, Arlon; © Jean-Yves Baugnée

Stigmella sorbi: vacated mine

Sorbus aucuparia, Belgium, prov. Luxembourg, Arlon; © Jean-Yves Baugnée

mijn Ei aan de bladonderzijde. De mijn begint als een zeer slanke slingerende gang van 15-20 mm. In het eerste deel bevindt zich niet opvallend veel frass, maar het tweede deel is grotendeels met frass gevuld. De gang gaat zonder overgang over in een blaas, met verspreide frass; in grote bladeren is deze blaas bijna cirkelrond. In het algemeen wordt de hoofdnerf niet overschreden, maar de mijn kan wel het grootste deel van een blaadje innemen. Vaak verscheidene mijnen in een blad.

mine Oviposition at the leaf underside. The mine begins as a very slender winding corridor of 15-20 mm, the second part of which is almost stuffed with frass. The corridor abruptly widens into a blotch with dispersed frass; in large leaves this blotch is almost circular. Mostly the midrib is not crossed, but the mine can occupy the major part of a leaflet. Often several mines in leaf.

waardplanten: Rosaceae, oligofaag

hostplants: Rosaceae, oligophagous

Amelanchier; Cotoneaster integerrimus, simonsii; Malus domestica; Sorbus americana, aucuparia, intermedia.

door Maček (1999a) ook vermeld van Sorbus torminalis.

Mentioned from Sorbus torminalis by Maček (1999a).

fenologie Larven in juni-juli (Emmet, 1983a); een van de vroegste nepticuliden (van Nieukerken, A & Z Laštuvka, 2006a)..

phenology Larvae in June - July (Emmet, 1983a); one of the earliest nepticulids (van Nieukerken, A & Z Laštuvka, 2006a).

BENELUX

BE waargenomen (Wullart, 2010c).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Wullaert, 2010c).

NE recorded (Kuchlein & de Vos 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa (Fauna Europaea, 2009); boreo-montane soort (Wullaert, 2010a).

distribution within Europe All Europe (Fauna Europaea, 2009); boreomontane species (Wullart (2010a).

larve Zeer licht groen, kop lichtbruin; beschreven door Gustafsson & van Nieukerken (1990a).

larva Very pale green, head light brown; described by Gustafsson & van Nieukerken (1990a).

synoniemen Stigmella cotoneastrella (Weber, 1936).

synonyms Stigmella cotoneastrella (Weber, 1936).

literatuur

references

Bengtsson (2008a), Borkowski (1969a), Bruun (1986a), Buhr (1937a, 1964a), Burmann (1949a, 1951a), J Černý (2001a), Diškus & Stonis (2012a), Emmet (1983a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1924a, 1957a), Huemer (1988a, 2012a), Johansson ao (1990a), Klimesch (1950c), Laštuvka & Laštuvka (1997a), Navickaitė, Diškus & Stonis (2011a), van Nieukerken (1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004, 2006a), Nowakowski (1954a), Popescu-Gorj & Drăghia (1968a), Seidel (1957a), Skala (1939a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a), Wullaert (2010c), Yefremova & Kravchenko (2015a), Zaberga, Legzdina, Otfinowski & Obelevičius (2014a).

13/01/2017