Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828)

Lepidoptera, Nepticulidae

Quercus roburm Amstelveen, JP Thijssepark: blaadje slechts 2 cm, lang; determinatie niet door kweken bevestigd

Stigmella ruficapitella mine

Quercus roburm Amstelveen, JP Thijssepark: leaf only 2 cm long; identification not confirmed by breeding

zelfde mijn, detail

same mine, detail

Quercus robur, België, prov. Namen, Vierves-sur-Viroin © Stéphane Claerebout

Stigmella ruficapitella: mine on Quercus robur

Quercus robur, Belgium, prov. Namur, Vierves-sur-Viroin © Stéphane Claerebout

zelfde mijn in doorzicht

Stigmella ruficapitella: mine on Quercus robur

same mine lighted from behind

mijn Ovipositie gewoonlijk aan de bovenzijde van het blad, meestal in de buurt van de bladrand. Mijn een aanvankelijk smalle gang met smalle frasslijn, maar al gauw overgaand in een vrij lange, plompe gang met een grotendeels zeer brede frasslijn; plaatselijk kan de frass in boogjes liggen. Vaak ligt het eerste deel van de gang langs de bladrand, en gaat de gang na een haarspeldbocht de bladschijf in.

mine Oviposition mostly at the upperside of the leaf, generally not far from the leaf margin. Mine an initially narrow corridor with a thin frass line, soon widening into a fairly long, broad corridor with a largely broad frass line; locally the frass may be coiled. Often the first part of the mine follows the leaf margin, entering the centre of the leaf after a hairpin turn.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus cerris, petraea, pubescens, robur.

In de literatuur worden verder nog genoemd Castanea sativa en Q. macrolepis, rubra, velutina. Omdat de systematiek van de soortengroep rondom ruficapitella pas met de revisie door Johansson (1971a) is opgehelderd zijn deze associaties onzeker.

In the literature morever Castanea sativa en Q. macrolepis, rubra, velutina are cited. Because the taxonomy of the species group around ruficapitella has been clarified only as late Johansson's (1971a) revision, these associations are uncertain.

fenologie Bivoltien; larven in juni-juli en september-october (Emmet, 1983a).

phenology Bivoltine; larvae in June - July and September - October (Emmet, 1983a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Pyreneeën, Italië en Griekenland, en van Ierland tot Centraal Rusland en de Ukraïne (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Pyrenees, Italy, and Greece, and from Ireland to Central Russia and the Ukraïne (Fauna Europaea, 2009).

larve Geel met lichtbruine kop (Borkowski, 1972b); Gustafsson & van Nieukerken (1990a) geven en gedetailleerde beschrijving.

larva Yellow, head light brown (Borkowski, 1972b); Gustafsson & van Nieukerken (1990a) give a detailed description.

synoniemen Nepticula ruficapitella.

synonyms Nepticula ruficapitella.

opmerkingen: Stigmella-mijnen zijn in het algemeen variabel, en dat geldt in het bijzonder voor de sooren op eik. In feite is aleen St. basiguttella met zekerheid te determineren op basis van de mijn (Erik van Nieukerken in litt.)

notes: Stigmella mines in general are variable, and this applies in particular to the oak-inhabiting species. In fact, St. basiguttella is the only species that with absolute certainty can be identified on the base of the mine (Erik van Nieukerken in litt.)

literatuur

references

Amsel & Hering (1931a), Anisimovas, Diškus & Stonis (2006a), Beiger (1979a), Bengtsson (2008a), Borkowski (1969a, 1972b), Buhr (1936a, 1964a), Buszko & Baraniak (1989a), Buszko & Beshkov (2004a), J Černý (2001a), Diškus & Stonis (2012a), Emmet (1971a, 1983a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1932g, 1934a, 1957a), Huber (1969a), Huemer (2012a), Johansson (1971a), Johansson ao (1990a), Klimesch (1936a, 1940a, 1942a, 1950c, 1958c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), A & Z Laštuvka (1997a), Maček (1999a), Michalska (1970a), Navickaitė, Diškus & Stonis (2011a), van Nieukerken (1986a, 2006a), van Nieukerken & Johansson (2003a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a), Nowakowski (1954), Plóciennik, Pawlikiewicz & Jaworski (2011a), De Prins (1998a), Schütze (1931a), Sefrová (2005a), Skala (1939a, 1941a, 1951a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Starý (1930a), Steuer (1995a), Stolnicu (2008a), Surányi (1942a), Szőcs (1977a, 1978a, 19981a), Tomov & Dimitrov (2007a), Ureche (2010a), Utech (1962a).

31/03/2017