Stigmella pretiosa (von Heinemann, 1862)

Lepidoptera, Nepticulidae

Geum urbanum, Denemarken, Vaserne © Morten Kofoed-Hansen

Stigmella pretiosa: vacated mine on Geum urbanum

Geum urbanum, Denmark, Vaserne © Morten Kofoed-Hansen

Geum rivale, Oostenrijk, 1200 m; uit Klimesch (1981a)

Stigmella pretiosa mine

Geum rivale, Austria, 1200 m; from Klimesch (1981a)

mijn Ei gewoonlijk aan de bovenzijde van het blad. De mijn een een lange, sterk nerf-bepaalde gang. In het eerste deel ligt de frass in een vrij smalle, vaak onderbroken centrale lijn; verderop is de frasslijn breder en diffuser. Vaak meer dan één mijn in een blad.

mine Egg usually at the upperside of the leaf. The mine is a long, strongly vein-determined corridor. In the first part the frass lies in a rather narrow, often interrupted central line; further on the frass line is broader and more diffuse. Frequently more than one mine in a leaf.

waardplanten: Rosaceae, oligofaag

hostplants: Rosaceae, oligophagous

Geum montanum, rivale, urbanum; Rubus caesius, fruticosus, idaeus, macrophyllus.

fenologie Eén generatie; actieve larven gewoonlijk van midden september tot midden october. In Polen, Duitsland en Oostenrijk overwinteren alle, althans de meeste, larven in de mijn; in Scandinavië verlaten ze de mijn voor de winter (Johansson ea, 990a).

phenology One generation; active larvae generally from mid September to mid October. In Poland, Germany and Austria all, or at least most, larvae hibernate in the mine; in Scandinavia the larvae leave the mine before winter (Johansson ao, 990a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Alpen, en van Schotland tot de Baltische Staten en Slowakijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Alps, and from Scotland to the Baltic States and Slovakia (Fauna Europaea, 2009).

larve Geel; beschreven door Gustafsson & van Nieukerken (1990a).

larva Yellow; described by Gustafsson & van Nieukerken (1990a).

synoniemen Stigmella bolli (Frey, 1873).

synonyms Stigmella bolli (Frey, 1873).

literatuur

references

Anisimovas, Diškus & Stonis (2006a), Bengtsson (2008a), Bland (1997a), Buhr (1964a), Diškus & Stonis (2012a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Hering (1957a), Huber (1969a), Huemer (1985a, 1988a), Johansson ao (1990a), Klimesch (1981a), A & Z Laštuvka (1997a), Lhomme (1934d), Maček (1999a), van Nieukerken (1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2006a), van Nieukerken, Mutanen & Doorenweerd (2012a), Skala (1939a), Sønderup (1949a).

07/04/2017