Stigmella magdalenae (Klimesch, 1950)

Lepidoptera, Nepticulidae

Sorbus aucuparia, België, prov. Limburg, Lanaken, de Hoefaert © Carina Van Steenwinkel

Stigmella magdalenae: mine on Sorbus aucuparia

Sorbus aucuparia, Belgium, prov. Limbourg, Lanaken, de Hoefaert © Carina Van Steenwinkel

zelfde mijn in doorzicht

Stigmella magdalenae: mine on Sorbus aucuparia

same mine, lighted from behind

ander exemplaar

Stigmella magdalenae: mine on Sorbus aucuparia

another specimen

Cotoneaster integerrimus; Tsjechië, Noord Bohemen, Děčín; © Jindra Černý

Stigmella magdalenae mine

Cotoneaster integerrimus; Czechia, North Bohemia, Děčín; © Jindra Černý

Sorbus aucuparia, Nunspeet

Stigmella magdalenae mines

Sorbus aucuparia, Nunspeet

Sorbus aria, België, prov. Namen, Ave-et-Auffe, RN Tienne de Boton © Stéphane Claerebout

Stigmella magdalenae: mine on Sorbus aria

Sorbus aria, Belgium, prov. Namur, Ave-et-Auffe, RN Tienne de Boton © Stéphane Claerebout

mijn in doorzicht

Stigmella magdalenae: mine on Sorbus aria

mine lighted from behind

mijn Ei op de bladonderzijde, niet vlakbij een nerf. De gang is van begin tot eind smal, en samengevouwen in een klein oppervlak, soms een eindweegs langs de bladrand lopend, vaker langs een zware nerf. Frass in een smalle, regelmatig onderbroken, centrale lijn. In dikke bladeren is de gang korter, en is de frasslijn breder.

mine Egg at the underside of the leaf, independent of the venation. The corridor is narrow from start to end, and compressed on a small space, sometimes following the leaf margin for a while, more often along a major vein. Frass in a narrow, regularly interrupted central line. In thick leaves the frass line is broader, and the corridor is shorter.

waardplanten: Rosaceae, oligofaag

hostplants: Rosaceae, oligophagous

Amelanchier ovalis(?), spicata; Cotoneaster integerrimus; Malus sylvestris; Sorbus aria, aucuparia, torminalis.

fenologie Larven in juli en augustus (Emmet, 1983a).

phenology Larvae n July and August (Emmet, 1983a).

BENELUX

BE waargenomen (Baugnée & van As, 2012a).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Baugnée & van As, 2012a).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië en Finland tot de Pyreneeen, Italië en Bulgarijë, en van Ierland tot Midden Russland en de Ukraïne (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Scandinavia and Finland tot the Pyrenees, Italy, and Bulgaria, and from Ireland to Central Russia and the Ukraine (Fauna Europaea, 2009).

larve Groen (Emmet, 1983a; Schoorl ea, 1985a; Gustafsson & van Nieukerken, 1990a).

larva Green (Emmet, 1983a; Schoorl ao, 1985a; Gustafsson & van Nieukerken, 1990a).

synoniemen Nepticula magdalenae. In de oudere literatuur voor 1976 (maar ook bij Emmet, 1983a) wordt de naam St. nylandriella gebruikt voor wat thans magdalenae heet; en wordt de huidige St. nylandriella aangeduid met aucupariae.

synonyms Nepticula magdalenae. In the older literature before 1976 (but also in Emmet, 1983a) the name nylandriella is used for what is understood now as magdalenae; the current St. nylandriella is addressed then as aucupariae.

opmerkingen Op appel kan de mijn verward worden met die van S. desperatella, een soort die niet uit Nederland of België bekend is, maar waarvan het voorkomen niet geheel is uit te sluiten. Het enige steekhoudende verschil is dat de larven van magadelenae op achterlijfssegment 9 een veld van fijne stekeltjes hebben, dat bij desperatella ontbreekt (Gustafsson & van Nieukerken, 1990a).

notes On Apple the mine can be confused with that of S. desperatella, a species not known from the Benelux, but which presence cannot be excluded. The only reliable difference is that the larvae of magadelenae have on abdominal segment 9 a field of fine spines, that is lacking in desperatella (Gustafsson & van Nieukerken, 1990a).

literatuur

references

Anisimovas, Diškus & Stonis (2006a), Baugnée & van As (2012a), Bengtsson (2008a), Borkowski (1969a), Bruun (1986a), Buhr, 1964a, J Černý (2001a), Diškus & Stonis (2012a), Emmet (1971a, 1983a), Gielis, Huisman, Kuchlein, van Nieukerken, van der Wolf & Wolschrijn (1985a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Hering (1921b, 1957a), Huemer (1985a, 1988a, 2012a), Huisman ao (2009a), Johansson ao (1990a), Klimesch (1950c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Laštuvka & Laštuvka (1997), Michalska (1972a), Navickaitė, Diškus & Stonis (2011a), van Nieukerken (1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2006a), van Nieukerken, Zolotuhin & Mistchenko (2004a), Robbins (1991a), Schoorl, van Nieukerken & Wilkinson (1985a), Skala (1939a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Steuer (1995a), Szőcs (1977a), Yefremova & Kravchenko (2015a).