Stigmella luteella (Stainton, 1857)

Lepidoptera, Nepticulidae

Betula pubescens, Duin en Kruidberg

Stigmella luteella mine

Betula pubescens, Duin en Kruidberg

Betula pendula, België, prov. Antwerpen, Retie, Prinsenpark © Carina Van Steenwinkel

Stigmella luteella: miine on Betula pendula

Betula pendula, Belgium, prov. Antwerp, Retie, Prinsenpark © Carina Van Steenwinkel

onderzijdig ei en eerste deel van de mijn

Stigmella luteella:  egg

hypophyllous egg and first section van de mine

mijn Ei aan de bladonderzijde, vlakbij een nerf. De mijn is een vrij slanke gang die zich ook aan het eind nauwelijks verbreedt. Het eerste gedeelte bestaat uit een paar nauwe kronkelende omlopen rondom de plek waar het ei is afgezet. Dit deel van de mijn is meestal onderzijdig. Het vervolg van de mijn is veel minder gekronkeld, met een frasslijn die een derde tot de helft van de gangbreedte inneemt. De wand van de gang is niet strak, maar uitgevreten. Gewoonlijk niet meer dan één mijn per blad. Voor de verpopping verlaat de larve de mijn aan de bladonderzijde.

mine Egg at the underside of the leaf, mostly close to a vein. The mine is a fairly slender corridor that even towards the end hardly widens. The first part consists of a some close loops around the oviposition site; this part generally is lower-surface. The later part is much less contorted, with a frass line that occupies one third to one half the width of the gallery. The sides of the corridor are irregularly scalloped out. Usually no more than one mine per leaf. Pupation external, exit slit in the lower epidermis.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae, monophagous

Betula nana, pendula, pubescens.

fenologie Larven van augustus tot november (Emmet, 1983a).

phenology Larvae from August till November (Emmet, 1983a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, uitgezonderd het Balkan-Schiereiland.

distribution within Europe Europe, with exception of the Balkan Peninsula.

larve De larve is bleekgeel (de kop bleekbruin) en ligt op zijn rug in de mijn. Zie Gustafsson & van Nieukerken (1990a) voor een gedetailleerde beschrijving.

larva Palr yellow, head light brown; lies venter-upwards in the mine. See Gustafsson & van Nieukerken (1990a) for a detailed description.

synoniemen Nepticula luteella.

synonyms Nepticula luteella.

opmerkingen Wordt meer dan Stigmella betulicola aangetroffen op volwassen bomen (Emmet, 1983a).

notes Is more than Stigmella betulicola found on mature trees (Emmet, 1983a).

literatuur

references

Ahr (1966a), Bachmaier (1965a), Bengtsson (2008a), Borkowski (1969a), Buhr (1935a, 1964a), Buszko & Baraniak (1989a), Černý (2001a), Diškus & Stonis (2012a), Emmet (1971a, 1983a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1927b, 1957a), Huemer & Erlebach (2003a), Johansson ao (1990a), Klimesch (1936a, 1948a, 1950c, 1958c), Kollár & Hrubík (2009a), Kozlov & Kullberg (2010a), Kozlov, van Nieukerken, Zverev & Zvereva (2013a), Kuchklein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), A & Z Laštůvka (2014a), Z & A Laštuvka (1997a, 2005a), Maček (1999a), van Nieukerken (1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2006a), van Nieukerken, Zolotuhin & Mistchenko (2004a), De Prins (1998a), De Prins & Steeman (2011a, 2013a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sefrová (2005a), Skala (1939a, 1951a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Steuer (1995a), Szőcs (1977a), Yefremova & Kravchenko (2015a), Zoerner (1969a, 1970a).

08/02/2017