Stigmella arbusculae (Klimesch, 1951)

Lepidoptera, Nepticulidae

mijnen op Salix arbuscula, retusa en reticulata; uit Klimesch (1951e).

Stigmella arbusculae mines

mines on Salix arbuscula, retusa and reticulata; from Klimesch (1951e).

mijn Ei gewoonlijk bij de hoofdnerf. Vandaar begint een smalle, met frass gevulde gang die zich tot een blaas verbreedt. Bij dwergwilgen met zweer kleine bladeren kan het gehele blad worden uitgemijnd. Vaak verkleurt de omgeving van de mijn dieprood. Boogsnede bovenzijdig.

mine Egg usually near the midrib. Here begins a narrow galery completely filled witg frass, that widens into a blotch. In dwarf willows with very small leaves the entire leaf can be mined out. The are around the mine often turns dark red. Exit slit in upper surface.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix arbuscula, glabra, reticulata, retusa, waldsteiniana.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2012).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2012).

verspreiding binnen Europa Boreo-alpiene verspreiding

distribution within Europe Boreoalpine distribution.

larve Lichtgeel, kop en pronotum lichtbruin.

larva Pale yellow, head and pronotum light brown.

synoniemen Tot voor kort beschouwd als een synoniem van Stigmella salicis.

synonyms Until recently considered a junior synonym of Stigmella salicis.

literatuur

references

Klimesch (1951e), van Nieukerken, Mutanen & Doorenweerd (2012a), Svensson (2010a).

26/04/2012