Stigmella alaternella (Le Marchand, 1937)

Lepidoptera, Nepticulidae

Rhamnus alaternus, Spanje, Almería, Felix, Barranco de Carcauz © Pete & Ginny Clarke

Stigmella alaternella mine

Rhamnus alaternus, Spain, Almería, Felix, Barranco de Carcauz © Pete & Ginny Clarke

mijn met larve

Stigmella alaternella mine with larva

mine with larva

cocon

Stigmella alaternella cocoon

cocoon

Rhamnus alaternus, Frankrijk, dép Var, Toulon, Batterie de la Renardière © Stéphane Claerebout

Stigmella alaternella: vacated mine on Rhamnus alaternus

Rhamnus alaternus, France, dép Var, Toulon, Batterie de la Renardière © Stéphane Claerebout

zelfde mijn in doorzicht

Stigmella alaternella: vacated mine on Rhamnus alaternus

same mine, lighted from behind

mijn Voldiepe, niet zeer slanke gang, niet geassocieerd met de bladrand, die min of meer plotseling overgaat in een zeer grote blaas. Frass in een onderbroken centrale lijn die 1/3 tot 1/4 van de gang innneeemt.

mine Full depth, not very slender corridor, not associated with the leaf margin, more or less suddenly widening into a very large blotch. Frass in an interrupted central line that occupies 1/3 - 1/4 of the corridor width.

waardplanten: Rhamnaceae, nauw monofaag

hostplants: Rhamnaceae, narrowly monophagous

Rhamnus alaternus.

fenologie Larven in maart en augustus-september.

phenology Larvae in March and August - September.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Frankrijk, Iberisch Schiereiland, Italië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe France, Iberian Peninsula, Italy (Fauna Europaea, 2009).

larve Bleek geelgroen.

larva Pale greenish yellow.

literatuur

references

Hering (1935b, 1957a), Klimesch (1948a), Laštuvka & Laštuvka (1997a), van Nieukerken (1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a).

28/06/2017