Prays oleae (Bernard, 1788)

Lepidoptera, Yponomeutidae

Phillyrea angustifolia, Frankrijk, Corsica, Paslasca © Stéphane Claerebout

Prays oleae: vacated mine on Phillyrea angustifolia

Phillyrea angustifolia, France, Corse, Paslasca © Stéphane Claerebout

mijn in doorzicht

Prays oleae: vacated mine on Phillyrea angustifolia

mine, lighted from behind

Olea europaea, Griekenland, Lesbos, Agiásos

Prays oleae mine

Olea europaea, Greece, Lesbos, Agiásos

onderzijde

underside

mijn Aanvankelijk maakt de larve een bovenzijdig, kort, smal gangetje. Later, in het voorjaar, kan hij dit verlaten en elders op het blad een onregelmatig voldiep blaasmijntje maken, of het gangetje in een blaas voortzetten. De meeste frass wordt via een gaatje in de mijn verwijderd; een deel blijft hangen in spinsel onder de mijn. Later leeft de larve vrij aan de bladonderzijde, doet daar venstervraat.

mine Initially the larva makes an upper-surface, short, narrow corridor. Later, in early spring, it may abandon this mine and make elsewhere on the leaf an irregular full depth blotch, or it may continue the corridor into a blotch. Most frass is ejected through a hole in the mine; part of it is captured in spinning at the leaf underside. In the end the larve lives free under the leaf, causing window feeding.

waardplanten: Oleaceae, oligofaag

hostplants: Oleaceae, oligofaag

Olea europaea; Phillyrea.

fenologie Minerende larven van de herfst tot het vroege voorjaar; hierop volgen nog twee generaties, waarvan er een van de bloemen leeft, een volgende van de zich ontwikkelende vruchten (Hering, 1957a).

phenology Mining larvae from autumn till early in the following spring. There are two more larvae generations, one feeding on the flowers, the second on the developing fruits.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Middellandse-Zeegebied (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Mediterranean Region (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door Amsel & Hering (1931a).

larva Described by Amsel & Hering (1931a).

synoniemen Prays oleella (Fabricius, 1794.

synonyms Prays oleella (Fabricius, 1794.

opmerkingen Bijzonder schadelijke soort, in het bijzonder door de vreterij aan de bloemen en vruchten.

Een imago dat in Engeland werd gevangen (Langmaid & Young, 2009a) is misschien indicatie dat de soort zich daar gevestig heeft op olijfboompjes die als decoratie worden gekweekt.

notes A very serious pest, in particular because of the damage to the flowers and fruits.

An adult that was captured in Britain (Langmaid & Young, 2009a) perhaps indicates that the species has established itself on ornamental olive trees.

literatuur

references

Amsel & Hering (1931a), Buhr (1930a, 1941a), Hering (1932e, 1934d, 1936b, 1957a, 1967a), Klimesch (1942a), Klimesch & Skala (1936a), Langmaid & Young (2009a), Maček (1999a).

03/07/2017