Phyllonorycter nigrescentella (Logan, 1851)

Lepidoptera, Gracillariidae

Vicia sepium, België, prov. Namen, Furfooz, Parc National de Furfooz © Stéphane Claerebout

Phyllonorycter nigrescentella: mines on Vicia sepium

Vicia sepium, Belgium, prov. Namur, Furfooz, Parc National de Furfooz © Stéphane Claerebout

onderzijde van de mijn

Phyllonorycter nigrescentella: mine, underside

underside of the mine

Vicia sepium, België, prov. Namen, Dinant; © Jean-Yves Baugnée

Phyllonorycter nigrescentella mine

Vicia sepium, Belgium, prov. Namur, Dinant; © Jean-Yves Baugnée

ander exemplaar

Phyllonorycter nigrescentella: mine on Vicia sepium

another specimen

onderzijde daarvan

Phyllonorycter nigrescentella: mine on Vicia sepium

underside of the same mine

Lathyrus pratensis, Luxemburg, Dudelange, Haerdt

Phyllonorycter nigrescentella mine

Lathyrus pratensis, Luxemburg, Dudelange, Haerdt

larve in geopende mijn; bovenzijde van de mijn

larva in opened mine; upper surface of the mine

mijn Onderzijdige vouwmijn die een heel blaadje beslaat; onderepidermis sterk geplooid. Volgroeide mijnen zijn sterk opgelbazen, en het blaadje is zo sterk om de mijn gevouwen dat deze bijna onzichtbaar wordt. In dit stadium heeft de larve ook alle parenchym boven de mijn opgevreten, zodat de mijn van boven wit is, en daardoor zeer opvallend. Pop in ijle cocon, die samenvalt met de wanden van de mijn.

mine Lower surface tentiform mine that occupies an entire leaflet; lower epidermis strongly folded. Fully developed mines are strongly inflated and the leaflet is so completely folded over the mine that the latter becomes practically invisible. In this stage the larva has consumed also all tissue in the roof of the mine, making the mine thereby very conspicuous. The pupa in a cocoon that consists of a loose lining of the walls of the mine.

waardplanten: Fabacese, oligofaag

hostplants: Fabacea, oligophagous

Lathyrus vernus; Lotus; Medicago; Trifolium alpestre, medium, pratense, repens, rubens; Vicia dumetorum, sativa, sepium.

Voorkeur voor Vicia sepium (Hering, 1957a).

Preference for Vicia sepium (Hering, 1957a).

fenologie Larven in juli en augustus-september (Emmet, Watkinson & Wilson, 1985a) In Engeland zijn echter ook volgroeide larven gevonden in november, december en januari (Bond, 2000a; Henwood, 1999a).

phenology Larvae in July and August - September (Emmet, Watkinson & Wilson, 1985a). However, in the UK final instar larvae have also been found in the months of November, December, and January (Bond, 2000a; Henwood, 1999a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Europa, uitgezonderd het Balkan-Schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Europe, except the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

pop Het cremaster heeft twee paar doorns; het binnenste paar is zover naar buiten opgeschoven dat binnenste en buitenste doorns één geheel lijken. De binnenste doorn is matig slank, de buitenste stevig, en het geheel lijkt één lange, aan de basis brede doorn (Gregor & Patočka, 2001a; Patočka & Turčáni, 2005a).

pupa Cremaster with two pairs of spines. The inner pair has shifted so far sidewards that the inner and outer pairs seem to form one whole. The inner spines are fairly slender, the outer ones are stout, and the two combined look like one long spine with a broad base (Gregor & Patočka, 2001a; Patočka & Turčáni, 2005a).

synoniemen Lithocolletis nigrescentella.

synonyms Lithocolletis nigrescentella.

opmerkingen Voorkeur voor planten die overgroeid zijn door gras, of in de schaduw groeien (Emmet ea, 1985a).

notes Preference for plants that are overgrown by grass, or are growing in shade (Emmet ao, 1985a).

literatuur

references

Beiger (1955a, 1960a), Bengtsson & Johansson (2011a), Bond (2000a_, Buhr (1936a), Buszko (1992b), Buszko & Beshkov (2004a), Deschka (1968a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), Gregor & Patočka (2001a), Hartig (1939a), Henwood, 1999a, Hering (1924b, 1957a), Huber (1969a), Huisman ao (2004a), Klimesch (1958c), Maček (1999a), Michna (1975a), Nel & Varenne (2014a), Patočka & Turčáni (2005a), Robbins (1991a), Sønderup (1949a), Starý (1930a), Steurer (1988a), Szőcs (1977a, 1978a), Watkinson (1975a), Yefremova & Kravchenko (2015a).

20/10/2016