Phyllonorycter lantanella (Schrank, 1802)

Lepidoptera, Gracillariidae

Viburnum opulus, Zuid-Polen, Kąpiołki; © Tomasz Jaworski

Phyllonorycter lantanella: mines on Viburnum opulus

Viburnum opulus, southern Poland, Kąpiołki; © Tomasz Jaworski

onderzijde

Phyllonorycter lantanella: mines on Viburnum opulus

underside

Viburnum lantana, GD Luxemburg, Ahn, Palmberg

Phyllonorycter lantanella mine

Viburnum lantana, GD Luxemburg, Ahn, Palmberg

de onderzijde lijkt bij deze harige plant uit spinrag te bestaan

Phyllonorycter lantanella mine

in this hairy plant, the underside looks like cobweb

Viburnum tinus, Frankrijk, Corsica, Monticello, Parc de Saleccia © Stéphane Claerebout

Phyllonorycter lantanella: mine on Viburnum tinus

Viburnum tinus, France, Corsica, Monticello, Parc de Saleccia © Stéphane Claerebout

onderzijde; het lijkt we of de mijn via de bovenzijde verlaten is!

Phyllonorycter lantanella: mine on Viburnum tinus

underside; it looks as it the mine has been vacated through the upperside!

mijn Aanvankelijk witte, later verbruinende onderzijdige vouwmijn tussen twee zijnerven. De pop ligt zonder herkenbare cocon in de mijn. Voor het uitkomen werkt de pop zich door de bovenwand van de mijn naar buiten, en blijft daar, half uit de mijn stekend, achter.

mine Lower-surface tentiform mine, white at first, later brown, between two side veins. Pupa without a recognisable cocoon in the mine. Before ecdysis the pupa works itself halfway out of the upperside of the mine.

waardplanten: Adoxaceae, monofaag

hostplants: Adoxaceae, monophagous

Viburnum lantana, opulus, tinus.

In West Europa slechts zelden op V. opulus; het voorkomen op Sorbus aucuparia betreft waarschijnlijk xenophagie.

In western Europe only rarely on V. opulus; the occurrence on Sorbus aucuparia probably is a case of xenophagy.

fenologie Larven in juli en (overwinterend) september-april (Emmet ea, 1985a).

phenology Larvae in July and (hibernating) September - April (Emmet ao, 1985a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX waargenomen (Ellis, Ahn)

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX recorded (Ellis, Ahn)

verspreiding binnen Europa Europa, met uitzondering van Scandinavië, Ierland en het Balkan-schiereiland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Europe, with exception of Scandinavia, Ireland, and the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2010).

synoniemen Lithocolletis lantanella; L. elatella Zeller, 1846.

synonyms Lithocolletis lantanella; L. elatella Zeller, 1846.

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1930a), Buszko (1992b), Deutschmann (2010a), Drăghia (1967a), Emmet, Watkinson & Wilson, 1985a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Gregor & Patočka (2001a), Heckford (1986a), Hering (1926b, 1936b, 1957a), Huber (1969a), Huemer (1986b), Kasy (1979a, 1983a, 1987a), Klimesch (1950c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), ME & MA Kurz (2007a), Kvičala (1938a), Lhomme (1934d), Maček (1999a), Nel & Varenne (2014a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Sefrová (2005a), Skala (1951a), Skala & Zavřel (1945a), Stolnicu (2007a), Szőcs (1977a, 1981a), Tourlan (1980a), Yefremova & Kravchenko (2015a).

07/04/2017