Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)

Lepidoptera, Gracillariidae

Tilia cordata, België, prov. Limburg, Zutendaal, de Lieteberg; © Chris Snyers

Phyllonorycter issikii: mine on Tilia cordata

Tilia cordata, Belgium, prov. Limburg, Zutendaal, de Lieteberg; © Chris Snyers

onderzijde van dezelfde mijn

Phyllonorycter issikii: mine on Tilia cordata

underside of the same mine

andere, wat slankere mijn

Phyllonorycter issikii: mine on Tilia cordata

another, somewhat more slender mine

onderzijde

Phyllonorycter issikii: mine on Tilia cordata

inderside

frassklomp, en pop in een zeer ijle cocon

Phyllonorycter issikii: mine on Tilia cordata

frass lump, and pupa in its flimsy cocoon

Tilia cordata, Polen, Bialowieza © Sébastien Carbonelle: mass occurrence

Phyllonorycter issikii mass occurrence on Tilia cordata

Tilia cordata, Polen, Bialowieza © Sébastien Carbonelle: massaal optreden

mijn Onderzijdige, vrij weinig samengetrokken vouwmijn. Vaak een aantal mijnen per blad. Frass in een klompje in een hoek van de mijn, van bovenaf herkenbaar als een zwarte vlek.

mine Lower-surface, little contracted tentiform mine. Often several mines in a leaf. Frass concentrated in a corner of the mine, from above recognisable as a black patch.

waardplanten: Malvaceae, oligofaag

hostplants: Malvaceae, oligophagous

Tilia americana, cordata, platyphyllos.

BENELUX

BE Eerste waarneming in 2011 (Wullaert, 2012a).

NE In september 2009 voor het eerst in Nederland waargenomen door Arnold Schreurs en Martien van Stiphout (Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX Niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE First discovery in 2011 (Wullaert, 2012a).

NE First record in the Netherlands in September 2009 by Arnold Schreurs and Martien van Stiphout (Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX Not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Oost Europa (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Eastern Europe (Fauna Europaea, 2009).

larve Deels geel, deels wit.

larva Partly yellow, partly white.

pop Cremaster met één paar vrij slanke, naar buiten gebogen doorns (Gregor & Patočka, 2001a; Patočka & Turčáni, 2005a).

pupa Cremaster with one pair of spines; they are rather slender and curved outwards (Gregor & Patočka, 2001a; Patočka & Turčáni, 2005a).

opmerkingen Soort uit Japan, Korea en Aziatisch Rusland, die vermoedelijk rond 1970 geïntroduceerd werd in Oost-Europa, en nu alomtegenwoordig is in Tsjechië en Slowakije (Sefrová, 2002a). In Hongarije en Duitsland breidt de soort zich snel uit, en hij is ook al gevonden in de Baltische Staten (Csóka, 2003a; Noreika, 1998a; Reinhardt & Rennwald, 2007a). In 2009 voor het eerst in de Benelux waargenomen./p>

De aantasting heeft een significant negeatief effect op onder meer de diktegroei van de boom en het suikergehalte van de nectar (Ermolaev & Zorin, 2011a).

Voorkeur voor schaduwbladeren van de onderste takken dichtbij de stam (Ermolaev & Zorin, 2011b).

notes Species originating from Japan, Korea and Asiatic Russia, that probbly was introduced in eastern Europe around 1970, and now is omnipresent in Czechia and Slovakia (Sefrová, 2002a). The species is expanding fast in Hungary and Germany, and has also been found in the Baltic States (Csóka, 2003a; Noreika, 1998a; Reinhardt & Rennwald, 2007a). First record in the Benelux was in 2009.

The infestation has a significant, negative, effect on, among other things, wood production and sugar content of the nectar (Ermolaev & Zorin, 2011a).

Preference for shadow leaves of the lower branches close to the stem (Ermolaev & Zorin, 2011b).

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Csóka (2003a), Deutschmann (2008a), Doorenweerd, van As & Scheffers (2014a), Ermolaev & Motoshkova (2008a), Ermolaev & Sidorova (2012a), Ermolaev & Zorin (2011a,b), Flügel (2011a), Gregor & Patočka (2001a), Huemer (2012a), Huemer & Erlebach (2003a), Jaworski (2009a), Kollár (2007a), Kollár & Hrubík (2009a), Kovács, Kovács & Szabóky (2006a), Leutsch (2011a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), Noreika (1998a), Patočka & Turčáni (2005a), Plóciennik, Pawlikiewicz & Jaworski (2011a), Reinhardt & Rennwald (2007a), Sefrová (2002a, 2005a), Sefrová, Laštuvka & Petru (2000a), Segerer (2008a), Stammer (2016a), Stolnicu (2007a), Tomov & Krusteva (2007a), Ureche (2006a, 2010a), Wimmer (2004a), Wullaert (2012a), Yefremova & Kravchenko (2015a).

31/03/2017