Phyllocnistis vitegenella Clemens, 1859

Lepidoptera, Gracillariidae

Vitis vinifera, Zwitserland, Ticino, Cugnasco © Sifra Corver

Phyllocnistis vitegenella: mine on Vitis vinifera

Vitis vinifera, Switzerland, Ticino, Cugnasco © Sifra Corver

ander exemplaar

Phyllocnistis vitegenella: mine on Vitis vinifera

another specimen

mijn Lange slanke, weinig strakke, bovenzijdige epidermale gang met een brede, donkere, wolkige frasslijn. Vaak een aantal mijnen in een blad. Verpopping in de mijn, in het ietwat verbrede, laatste deel van deel van de gang.

mine Long, slender, wavy, upper-surface corridor with a broad, dark, cloudy frass line. Often several mines in a leaf. Pupation within the mine in the somewhat widened terminal section of the corridor.

waardplanten: Vitaceae, monofaag

hostplants: Vitaceae, monophagous

Vitis vinifera.

fenologie In Italië vier generaties per jaar, beginnend op het een jonge blad.

phenology In Italy four generations per year, beginning on the very young foliage.

verspreiding binnen Europa Noord-Amerikaanse soort, in 1994 verschenen in Noord-Italie, in 2004 waargenomen in aangrenzend Slovenië. In 2009 opgedoken in Zwitserland (Jemini, 2010a).

distribution within Europe North America species that appeared in 1994 in northern Italy, and in 2004 in adjacent Slovenia. Shown up in Switzerland in 2009 (Jemini, 2010a).

literatuur

references

Baldessari, Angeli, Girolami, Mazzon, van Nieukerken & Duso (2009a), Cara & Jermini (2011a), Jemini (2010a), Ureche (2016a), Villani (2002a).

20/07/2016