Phyllocnistis citrella Stainton, 1856

Lepidoptera, Gracillariidae

Citrus sp; © Wijnand Burggraaf-Barendregt

12346

Citrus sp; © Wijnand Burggraaf-Barendregt

Citrus sp., Peru, Lima; © Chris Snyers

lima

Citrus sp., Peru, Lima; © Chris Snyers

mijn Lange epidermale gangmijn met een duidelijke centrale frasslijn. De mijn treedt hoofdzakelijk aan de bladonderzijde, minder vaak aan de bovenzijde, en een enkele maal op de vruchtwand. Verpopping, zoals bij alle Phyllocnistis-soorten in een kamertje aan het eind van de mijn, onder een omgeslagen stukje bladrand (een larve die mineert op een vrucht maakt dus geen kans).

mine Long epidermal corridor with a well-marked central frass line. Mine mostly lower-surface, less often upper-surface, and rarely on the rind of the developing fruit. Pupation, like in all Phyllocnistis species, in a chamber at the end of the corridor, under an overturned part of the leaf margin. (A larva mining on on a fruit obviously makes no chance.)

waardplanten: Rutaceae, oligofaag

hostplants: Rutaceae, oligophagous

Citrus.

fenologie In de subtropische en tropische gebieden waar deze soort voorkomt treedt een groot aantal generaties per jaar op; er is geen rustperiode.

phenology In the tropical and subtropical areas where the species presently occurs there a a large number of generations per year; there is no diapause.

BENELUX

BE Mijnen, maar geen levende dieren, sinds kort uit België bekend (Snyers, 2007a).

NE Niet lang geleden werd onopzettelijke import van deze soort in Nederland waargenomen (Romeijn, 1997a); of dit vlinders, larven of lege mijnen betrof is niet duidelijk. Door Ben van As werden in Schiedam enkele gemineerde Marokkaanse mandarijnen aangetroffen (eind 2003). In 2008 vond Albertine in een partij mandarijnen afkomstig uit Spanje een gemineerd blad met een poppenwieg, waaruit de resten staken van een exuvium.

LUX geen waarnemingen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE Mines, but no living animals, have recently been found (Snyers, 2007a).

NE Not long ago an accidental introduction of this species was reported (Romeijn, 1997a), but is is not clear whether this involved moths, larvae, or just empty mines. In 2003 two Moroccan tangerines were found by Ben van As with mines in their peel. In 2008 my wife Albertine found a mined leaf in a batch of Spanish oranges with a completed pupal chamber, from which the remnants of the exuvium were protruding.

LUX no records (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa In Europa gevestigd in het Iberisch Schieriland, Corsica, Italië en Griekenland (Fauna Europaea, 2008); ook Montenegro (Dimic, Spasic & Peric, 1997a). Elders in Europa worden soms lege mijnen aangetroffen op citrus-vruchten of bladeren (Homan, 2005a) Recentelijk is in Engeland een larve waargenomen op een citroenboompje in een tuincentrum, en met succes opgekweekt (Homan, 2012ac).

distribution within Europe In Europe established in the Iberian Peninsula, Corsica, Italy, and Greece (Fauna Europaea, 2008); also Montenegro (Dimic, Spasic & Peric, 1997a). Elsewhere in Europe sometimes vacated mines are found on citrus fruits of leaves (Homan, 2005a). Recently a larva was found on a lemon tree in a garden centre in the UK, and successfully reared (Homan, 2012c).

opmerkingen Een enkele mijn kan een blad te gronde richten; daardoor buitengewoon schadelijk in de citrusteelt.

De soort schijnt oorspronkelijk thuis te horen in Azië, maar treedt nu op in alle gebieden van de wereld waar sinaasappels en andere Citrus-soorten worden gekweekt.

notes A single mine kan kill a leaf; there a very serious pest in citrus culture

The species seems to be native to Asia,but is found now in all regions where Citrus species are cultivated.

literatuur

references

Dimic, Spasic & Peric (1997a), Homan (2005a, 2012c), Huertas Dionisio (2007a), Nel (2003a), Romeijn (1997a), Snyers (2007a).

30/08/2014