Phthorimaea operculella (Zeller, 1873)

Lepidoptera, Gelechiidae

Solanum nigrum, Canarische Eilanden, El Hierro

Phthorimaea operculella mines

Solanum nigrum, Canary Islands, El Hierro

Solanum dulcamara, België, prov. West-Vlaanderen, Oostduinkerke, RN Schipgatduinen © Stéphane Claerebout

Phthorimaea operculella: larva on Solanum dulcamara

Solanum dulcamara, Belgium, prov. West Flanders, Oostduinkerke, RN Schipgatduinen © Stéphane Claerebout

dorsaal

Phthorimaea operculella: larva on Solanum dulcamara

dorsaa;

mijnDe eieren worden in de grond afgezet, en de larve met dus eerst een waarplant vinden en beklimmen. Onregelmatige, grote, zeer transparante blaasmijnen zonder herkenbare begingang. Frass als een zwarte massa, vooral in het begindeel van de mijn. De larven verhuizen enige malen, en kunnen ook in de stengel en ondergrondse delen boren.

mineOviposition is in the ground; larvae therefore have to search and mount a hostplant. Large, glassy, irregular blotches without a recognisable preceding corridor. Frass in a black mass, mainly in the oldest part of the mine. The larvae move several times, and can also bore in the stem and underground parts.

waardplanten: Solanaceae, oligofaag

hostplants: Solanaceae, oligophagous

Hyoscyamus albus; Lycopersicon esculentum; Nicotiana glauca, tabacum; Solanum dulcamara, melongena, nigrum, tuberosum, villosum.

fenologie Larven in juli-september (Bland ea, Engeland, 2002a); in warmere gebieden verscheidene generaties per jaar.

phenology Larvae in July - September (Bland ao, Britain, 2002a); several generations per year in warmer regions.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa ten zuiden van de lijn Ierland - Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009). Oorspronkelijk uit Zuid-Amerika.

distribution within Europe All Europe south of the line Ireland - Southern Russia (Fauna Europaea, 2009). Originally a Neotropical species.

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Gelechia operculella.

synonyms Gelechia operculella.

opmerkingen Overal in de tropen en subtropen, incl. het Middellandse Zeegebied, een plaag van vooral aardappel, maar ook wel tabak. De larve is vooral schadelijk door boren in de aardappelknollen (potato tuber worm).

notes Everywhere in the tropics and subtropics, including the Mediterranean Region, a serious pest on potato, to a lesser degree also tobacco. The main damage is caused by damaging the potato tubers (potato tuber worm).

literatuur

references

Aguiar & Karsholt (2006a), Biesenbaum (2000b), Bland, Heckford & Langmaid (2002a), Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Gómez de Aizpúrua (2003a), Hering (1927a, 1936b, 1957a), Huemer & Karsholt (2010a), Huertas Dionisio (2007a), Klimesch (1984a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Langmaid & Young (2009a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), De Prins & Steeman (2011a), Rivera & Burrack (2012a), van Roosmalen, Wijker & Knijnsberg (2013a), Stehr (1987a), Swezey (1944a), Szőcs (1977a).

13/02/2017