Paracrania chrysolepidella (Zeller, 1851)

Lepidoptera, Eriocraniidae

Carpinus betulus, Valkenburg, St. Jansbosch © Maarten Immerzeel: bezette mijn

Paracrania chrysolepidella: occupied mine on Carpinus betulus

Carpinus betulus, Valkenburg, St. Jansbosch © Maarten Immerzeel" occupied mine

larve in de mijn

Paracrania chrysolepidella: larva in the mine

larva in the mine

larve

Paracrania chrysolepidella: larva

larva

Corylus avellana, Epen © Arnold Wijker

Paracrania chrysolepidella: occupied mine, Corylus avellana

Corylus avellana, Epen © Arnold Wijker

Corylus avellana, België, prov. Namen, Doische, Matagne-la-Grande, RN des Hurées © Stéphane Claerebout

Paracrania chrysolepidella: mine on Corylus avellana

Corylus avellana, Belgium, prov. Namur, Doische, Matagne-la-Grande, RN des Hurées © Stéphane Claerebout

Corylus avellana, België, prov. Namen, Rochefort, Ri d’Howisse © Chris Snyers

Paracrania chrysolepidella: occupied mine on Corylus avellana

Corylus avellana, Belgium, prov. Namur, Rochefort, Ri d’Howisse © Chris Snyers

Carpinus betulus, België, prov. Namen, Viroinval, Treignes, Tienne d’Al Vau © Stéphane Claerebout

Paracrania chrysolepidella: mine on Carpinus betulus

Carpinus betulus, Belgium, prov. Namur, Viroinval, Treignes, Tienne d’Al Vau © Stéphane Claerebout

mijn Grote, witte blaasmijn die aan de bladrand begint, het jonge blad vaak sterk vervormend. Frass in lange draden of in verspreide korrels. Vaak een aantal larven in een mijn. Verpopping buiten de mijn.

mine Large white blotch, starting at the leaf margin, often strongly disfiguring the still young leaf. Frass in long threads or dispersed. Often several larvae in a mine. Pupation external.

waardplanten: Betulaceae; oligofaag

hostplants: Betulaceae; oligofaag

Alnus viridis; Carpinus betulus; Corylus avellana; Ostrya.

fenologie Larven in mei (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE de foto's van Maarten Immerzeel hierboven, van april 2017, betekenen de eerste waarneming on Nederland.

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE the pictures by Maarten Immerzeel above, from April 2017, mean the first observation in the Netherlands.

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Finland tot de Pyreneeën en Italië, en van Ierland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Finland to the Pyrenees and Italy, and from Ireland to Romania (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Eriocrania, Heringocrania chrysolepidella.

synonyms Eriocrania, Heringocrania chrysolepidella.

opmerkingen: Volgens de literatuur bestaat het frasspatroon uit lange draden. Zoals de foto's hierboven laten laten zien kan zowel bij Carpinus als bij Corylus de frass veeleer korrelig-klonterig zijn.

notes: According to the literature, the frass pattern consists of long threads. As is shown by the pictures above, both in Catpinus and Corylus the frass may rather be granular and clumped.

literatuur

references

Bengtsson (2008a), Bland (1994a), Borkowski (2003a), Heath, (1976a), Hellers (2016a), Hering (1957a), Huber (1969a), De Prins & Steeman (2013a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Szőcs (1977a), Toll (1959a).

16/04/2017