Metriochroa latifoliella (Millière, 1886)

Lepidoptera, Gracillariidae

Olea europaea, Frankrijk, Corsica, Monticello, Parc de Saleccia © Stéphane Claerebout

Metriochroa latifoliella: vacated mine on Olea europaea

Olea europaea, France, Corsica, Monticello, Parc de Saleccia © Stéphane Claerebout

zelfde mijn in doorzicht

Metriochroa latifoliella: vacated mine on Olea europea

same mine lighted from behind

Olea europaea, Kreta, Aghia Galini © Paul Fontaine

Metriochroa latifoliella: mine on Olea europaea

Olea europaea, Crete, Aghia Galini © Paul Fontaine

mijn Gangmijn die een lus door het hele blad maakt. De gang begint heel smal, maar wordt geleidelijk zeer breed. Zeer veel frass; alleen de randen van de gang zijn er vrij van, en doorschijnend. Verpopping in een zijden cocon in het eind van de gang.

mine Corridor, that makes a loop through the entire leaf. The corridor is very narrow where it begins, becoming quite wide in the end. Copious amounts of frass; only the margins remain free of frass and are transparant. Pupation in a silken cocoon at the end of the mine.

waardplanten: Oleaceae, oligofaag

hostplants: Oleaceae, oligophagous

Olea europaea; Phillyrea agustifolia, latifolia.

Volgens Patocka (2001b), Patočka & Turčáni (2005a) ook op Ilex aquifolium.

According to Patocka (2001b), Patočka & Turčáni (2005a) also onIlex aquifolium.

fenologie Drie generaties; overwintering als larve.

phenology Three generations; hibernation in the larval stage.

verspreiding binnen Europa Middellandse-Zeegebied (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Mediterranean region (Fauna Europaea, 2009).

larve Prachtige afbeeldingen bij Grandi (1931a, 1933a).

larva Beautifully illustrated by Grandi (1931a, 1933a).

pop Beschreven door Patočka (2001b), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka (2001b), Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Parectopa latifoliella.

synonyms Parectopa latifoliella.

opmerkingen In tegenstelling tot Prays oleae niet bijzonder schadelijk

notes Contrary to Prays oleae not a serious pest.

literatuur

references

Amsel & Hering (1933a), Grandi (1931a, 1933a), Hering (1932e, 1934c, 1957a), Maček (1999a), Patočka (2001b), Patočka & Turčáni (2005a), Utech (1962a).

08/08/2016