Heliozela hammoniella Sorhagen, 1885

Lepidoptera, Heliozelidae

Betula pubescens, Lauwersmeer, Ballastplaatbos; © Corrie van As: verlaten mijn met uitsnede

Heliozela hammoniella: mine on Betula pubescens

Betula pubescens, Lauwersmeer, Ballastplaatbos; © Corrie van As: vacated mine with excision

Betula pubescens, België, prov. Namen, Nismes © Stéphane Claerebout: verlaten mijn

Heliozela hammoniella: vacated mine on Betula pubescens

Betula pubescens, Belgium, prov. Namur, Nismes © Stéphane Claerebout: vacated mine

detail van de uitsnede

Heliozela hammoniella: vacated mine, detail

detail of the excision

Betula pubescens, België, prov. Antwerpen, Mol, © Carina Van Steenwinkel: mijn met een uitzonderlijk lang gang-gedeelte

Heliozela hammoniella: (very atypical) mine on Betula pubescens

Betula pubescens, Belgium, prov. Antwerp, Mol, © Carina Van Steenwinkel: mine with an exceptionally long gallery section

mijn De larve begint zijn leven als een boorder in het merg van een twijg. Pas als hij bijna volgroeid is dringt hij een bladsteel, en vervolgens de hoofdnerf binnen. Hierdoor krijgt het blad te weinig voedsel, en krijgt het een bleke kleur (Hering, 1957a). Vanuit de hoofdnerf wordt een breed voldiep gangetje gemaakt in de bladschijf, meestal in het onderste deel van het blad. Meestal is dit gangetje kort, maar het kan ook langer zijn, en dan is een centrale frasslijn zichtbaar. Uiteindeljk wordt een ovaal bladstukje uitgesneden van ca 3 x 5 mm, waarmee de larve zich op de grond laat vallen.

mine The larva begins its life as a borer in the pith of a twig. Only when it is almost full grown it enters a petiole, then the midrib, of a leaf. The leaf becomes starved that way, and turns somehwat pale (Hering, 1957a). From the midrib a short full depth corridor runs into the blade, generally in the basal part of the leaf. The corridor usually is quite short but when it happens to be longer a central frasss line is visible. Finally an oval excision of about 3 x 5 mm is cut out, in which the larva drops to the ground.

waardplanten: Betulaceae, monophaag

hostplants: Betulaceae, monophagous

Betula pubescens.

fenologie Larven in juli-augustus (Emmet, 1983c).

phenology Larvae in July - August (Emmet, 1983c).

BENELUX

BE waargenomen (Wullaert, 2010a).

NE waargenomen (Kuchlein ea, 1988a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Wullaert, 2010a).

NE recorded (Kuchlein ao, 1988a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en Noord-Rusland tot de Pyreneeën, Alpen en Roemenië, en van Ierland tot Centraal Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia and northern Russia to the Pyrenees, Alps, and Romania, and from Ireland to Central Russia (Fauna Europaea, 2009).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Heliozela betulae (Stainton, 1890).

synonyms Heliozela betulae (Stainton, 1890).

opmerkingen Tot voor kort waren er geen morfologische verschilkenmerken bekend ten opzichte van Heliozela resplendella; daarom beschouwden onder meer Kuchlein & de Vos (1999a) hammoniella als een synoniem van resplendella. Mutanen ea (2007a) hebben definitief vastgesteld dat het om twee goede soorten gaat.

notes For a long time, no morphological characters were available to separate hammoniella from Heliozela resplendella. Several authors, including Kuchlein & de Vos (1999a), therefore have synonymized both taxa. Mutanen ao (2007a) have definitely established that two distinct species are involved.

literatuur

references

Ahr (1966a), Bengtsson (2008a), Borkowski (2003a), Buhr (1935a, 1964a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Emmet (1983c), Hering (1927b, 1957a), Kozlov, van Nieukerken, Zverev & Zvereva (2013a), Kuchlein ao (1988a), Kuchlein & Donner (1993), Kuchlein & de Vos (1999a), Mutanen, Itämies & Kaila (2007a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins & Steeman (2011a 2013a), Redfern & Shirley (2011a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Skala (1949a), Sønderup (1949a), Wullaert (2010a).

11/09/2016